noiembrie 20, 2023

Gorj, zonă seismică

G uvernul României a adoptat recent Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, un document cuprinzător ce detaliază responsabilitățile instituțiilor statului în cazul producerii unui cutremur major. Acest…