Î n contextul procesului de reabilitare a activității extractive în Valea Jiului, conducerea CEVJ fac eforturi pentru revitalizarea abatajelor de la cele patru exploatări miniere.

Acest demers are ca scop menținerea unui randament al productivității și arderea cărbunelui, în conformitate cu Planul de închidere, care vizează tranziția către surse de energie alternative și sustenabile. Reabilitarea abatajelor se realizează având în vedere obiectivele stabilite pentru reducerea impactului asupra mediului și asigurarea unei tranziții lină către alte surse de producere a energiei în zonă.
Un aspect important al acestui proces de reabilitare este legat de valorificarea cărbunelui în termocentrala Paroșeni. Prin optimizarea abatajelor, se urmărește obținerea de beneficii în ceea ce privește funcționarea eficientă a termocentralei. Astfel, se preconizează asigurarea funcționării acesteia timp de 5 zile pe săptămână, contribuind astfel la menținerea unui flux constant de producție energetică în regiune.
În paralel cu eforturile de reabilitare a abatajelor, se acordă o atenție deosebită achiziției de mijloace fixe și materiale consumabile. Această strategie are ca scop garantarea condițiilor de securitate și sănătate ale minerilor implicați în procesul de extracție. Investițiile în mijloace tehnologice moderne și materiale de calitate contribuie nu doar la eficientizarea procesului de exploatare, ci și la creșterea nivelului de securitate al întregului proces minier.
”În ceea ce privește activitatea extractivă, în perioada următoare se are în vedere reabilitarea abatajelor de la cele patru exploatări miniere în vederea menținerii unui randament al productivității neutralizării cărbunelui în acord cu Planul de închidere, în scopul valorificării sale în termocentrala Paroșeni astfel încât să fie asigurată funcționarea acesteia 5 zile pe săptămână. De asemenea, se vor continua eforturile pentru achiziția de mijloace fixe și materiale consumabile necesare astfel încât să fie asigurate condițiile de securitate și sănătate ale minerilor”, arată Ministerul Energiei.
Prin aceste măsuri, se urmărește o tranziție treptată și responsabilă către surse de energie mai curate și prietenoase cu mediul. În concluzie, reabilitarea abatajelor din Valea Jiului nu este doar un proces de adaptare la schimbările din industrie, ci și o oportunitate de a transforma regiunea într-un pol de dezvoltare sustenabilă, cu un accent deosebit pe siguranța angajaților și protejarea mediului înconjurător.

Sistemele de alarmare împotriva efracției, monitorizate la CEVJ
C omplexul Energetic Valea Jiului a demarat recent procesul de licitație pentru contractul de „Servicii de Monitorizare și Întreținere a Sistemelor de Alarmare împotriva Efracției” destinate sucursalelor EM Lonea, EM Vulcan și EM Lupeni. Acest contract, evaluat într-un interval de valoare cuprins între 4.228 și 21.140 lei, reprezintă un pas esențial în asigurarea securității și bunei funcționări a acestor entități.

Scopul principal al contractului este de a asigura funcționarea optimă a sistemelor de alarmare împotriva efracției, contribuind astfel la protejarea activelor și infrastructurii celor trei sucursale. Monitorizarea și întreținerea periodică a acestor sisteme sunt esențiale pentru a preveni și gestiona eficient orice potențială amenințare la adresa securității.
Procedura de licitație reflectă angajamentul Complexului Energetic Valea Jiului de a asigura cele mai bune servicii în ceea ce privește securitatea și funcționarea optimă a infrastructurii sale. Prin intermediul acestui proces, se urmărește selectarea unui furnizor competent și profesionist, capabil să ofere servicii de înaltă calitate.
Monika BACIU