Cãrbunele, vândut la sac

Cãrbunele extras din subteranul Vãii Jiului nu ajunge numai la termocentrale. Este o cutumã a zonei furtul de cãrbune din vagoane. Lucru de altfel ilegal, însã greu de identificat. Hotii…