Contractul pentru stâlpii de la CEH, valabil pânã la sfârsitul lunii

Contractul încheiat de Complexul Energetic Hunedoara cu societatea Gamiatricos pentru furnizarea de stâlpi hidraulici este valabil pânã la sfârsitul acestei luni.
Peste 2,2 milioane de lei este valoarea contractului încheiat în luna iulie a anului trecut.
“Societatea CEH SA a organizat pentru achizitia de stâlpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipati cu ventil procedurã de licitatie deschisã (online, prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice), cu termen limitã de depunere a ofertelor în SEAP data de 06.06.2017, ora 16:00. Cantitãtile solicitate prin caietul de sarcini: 470 buc. stâlpi hidraulici individuali 2500 si 690 buc. stâlpi hidraulici individuali 3150. La procedurã a depus ofertã (prin SEAP) o singurã societate comercialã, respectiv SC Gamiatricos COM SRL. În urma desfãsurãrii procedurii, s-a încheiat contractul nr. APF 7533/06.07.2017 în valoare de 2.294.710 lei fãrã TVA. Durata contractului este pânã la data de 25.01.2018”, aratã Ministerul Energiei.
Achizitia stâlpilor se realizeazã pe bazã de comenzi, iar societatea care a câstigat licitatia are obligatia sã îi livreze în termen de 30 de zile.
“Conform celor prevãzute în documentatia de atribuire si în contractul sectorial de produse încheiat, contractul se deruleazã pe bazã de comenzi emise de sucursala beneficiarã (EM Livezeni) si onorate în conditiile si pe durata prezentului contract, în limita cantitãtilor prevãzute, termenul de livrare fiind de maxim 30 de zile de la data emiterii comenzii de cãtre contractant”, mai aratã ministerul.Gamiatricos s-a aflat în centrul unor scandaluri. Aceasta a fost acuzatã cã participã la licitatii, iar mai apoi cautã sã achizitioneze stâlpii de la alti furnizori. Tot Gamiatricos este firma care a livrat stâlpii pentru mâna Livezeni, acestia fiind refuzati din cauzã cã nu existau documente de provenientã.
Monika BACIU