Proiectul de buget pe anul 2018, publicat la Petrila

Autoritãtile locale de la Petrila au publicat proiectul de buget aferent acestui an. Timp de 15 zile documentul se aflã în dezbatere publicã, astfel cã cetãtenii pot veni cu propuneri cãtre autoritãtile locale.
“Facem mentiunea cã proiectul de buget afisat s-a întocmit pe baza veniturilor proprii, urmând ca pe mãsurã ce se vor aloce sume reprezentând prevalãri de la bugetul de stat sã completãm proiectul de act normativ. Locuitorii orasului Petrila pot depune contestatii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data afisãrii acestuia”, aratã autoritãtile locale de la Petrila.
Contestatiile se pot depune la registraturã institutiei sau pe mail.
Potrivit proiectiei bugetare pentru anul 2018, lansatã în dezbatere publicã, cea mai mare partea a veniturilor este reprezentatã de impozitul pe salarii. Veniturile totale sunt estimate la suma de 1169 mii lei. Deocamdatã cel mai mare angajator din Petrila este unitatea minierã de la Lonea, iar îngrijorãtor este faptul cã aceasta este inclusã în programul de închidere pânã în anul 2018. Dupã aceastã perioadã veniturile la bugetul local se vor diminua.
Potrivit prognozei, bugetul local al orasului Petrila pe anul 2018 ar putea fi constituit din impozitul pe venit din transferul proprietãtii imobiliare – 19.000 lei, impozit clãdiri persoane juridice – 477.000 lei, impozit teren persoane fizice –860.000 lei, impozit teren persoane juridice – 212.000  lei, impozit teren extravilan – 294.000 lei, impozit taxe judiciare de timbru – 48.000 lei, alte impozite si taxe pe proprietãti – 198.000 lei, alte taxe pe servicii specifice – 71.000 lei, impozite pe mijloace de transport persoane fizice – 535.000 fatã de  405.000 lei cum a fost previzionat în anul 2017. Impozite pe mijloace de transport persoane juridice – 115.000 lei, taxe pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare – 43.000 lei, alte taxe pe utilizarea bunurilor – 32.000 lei, alte impozite si taxe – 76.000 lei, venituri din concesiuni si închirieri – 502.000 lei, venituri din prestãri servicii – 216.000 lei, taxe extrajudiciare de timbru – 14.000 lei si alte venituri –106.000 de lei.  Proiectul de buget a fost lansat în dezbatere publicã iar “locuitorii orasului Petrila pot depune contestatii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data afisãrii”.
Monika BACIU