Servicii de transport a cărbunelui pe calea ferată

C omplexul Energetic Hunedoara are în vedere încheierea unui contract de servicii de transport carbune pe calea ferată, respectiv a cantităților de cărbune energetic furnizate de sucursalele miniere ale. C.E.H.-S.A și alti furnizori pe perioda următoarelor 24 luni.

Serviciile sunt necesare pentru asigurarea funcționarii ritmice și în condiții de siguranță a Electrocentralei Paroșeni și să îndeplinească necesitățile de furnizare energie electrică în Sistemul Energetic National. Lipsa acestui serviciu poate să ducă la imposibilitatea funcționării termocentralei.
”Cantitățile maxime totale de cărbune energetic ce se vor transporta pe căile ferate interne în trenuri complete pe relațiile (rutele) de transport (…) pe parcursul a 24 luni (2ani), sunt următoarele: – cantitatea minimă acord cadru este de 353.280 tone și – cantitatea maximă acord cadru este de 530.000 tone . Cantitățile aferente contractelor subsecvente care se vor atribui la fiecare 12 luni, sunt: 1. Contract subsecvent anul I : – cantitate minimă contract subsecvent 1 anul 1: 176.640 tone) , – cantitatea maximă contract subsecvent 1 anul 1: 265.000 tone ; 2. Contract subsecvent anul II : – cantitate minimă contract subsecvent 2 anul 2: 176.640 tone , – cantitatea maximă contract subsecvent 2 anul 2: 265.000 tone”, arată documentul.
Contractul are o valoare de 17.450.992 de lei.
Monika BACIU