Social

Peste 7 milioane de lei ne costã asistatii social din judetul Hunedoara

Mii de asistati social sunt în judetul Hunedoara. Potrivit unei raportãri a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, numãrul  asistatilor social din judetul Hunedoara a fost în anul 2018 de 2635 de persoane. Potrivit aceluiasi document, cei peste 2600 de asistati social au costat statul român 7.745.294 lei.
“Programul de acordare a ajutorului social – se acordã în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garanta (…) tuturor familiilor sI persoanelor singure cu venituri reduse sau fãrã venituri, care se aflã în dificultate, pentru a le ajuta sã depãseascã aceastã situatie. Ajutorul social este calculat ca diferentã între venitul net lunar al familiei sau persoanei singure si nivelul lunar al venitului minim garantat prevãzut de lege. Stabilirea dreptului la ajutorul social se  realizeazã tinându-se seama de  veniturile familiei, luând în considerare si bunurile mobile si imobile detinute. Ajutorul social se conditioneazã de cãutarea activã a unui loc de muncã, iar beneficiarul este obligat sã presteze muncã în folosul comunitãtii, în numãr de ore echivalente cu cuantumul ajutorului social, raportat la salariul minim pe economie”, aratã Ministerul Muncii.
Cei care beneficiazã de o formã de ajutor social prin Legea nr. 416/2001 sau mai multe  persoane apte de muncã din familia beneficiarã au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, diverse actiuni sau lucrãri locale. În aceste cazuri, orele lucrate se însumeazã pentru toate persoanele din familia care beneficiazã  de ajutor socialsi se calculeazã  proportional cu valoarea ajutorului primit de familie.  Chestiunea e valabilã de anul  trecut, când s-a schimbat legislatia în acest sens. Tot anul  trecut a apãrut în legislatia ideea cã refuzul de a presta muncã de cãtre beneficiarii ajutorului social duce mult mai repede la pierderea  ajutorului. Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferentã între aceste niveluri si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Practic, acest ajutor reprezintã o suplimentare a venitului net al solicitantului (persoana singurã sau familia). Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria rãspundere se înregistreazã la  primarul localitãtii în a cãrei razã teritorialã îsi are domiciliul sau resedinta titularul, potrivit legii.
La nivel national, numãrul asistatilor social este de 202.976, iar statul român a platit pentru acestia 663.255.265 lei, în cursul anului 2018.
Cosmin BACIU

One thought on “Peste 7 milioane de lei ne costã asistatii social din judetul Hunedoara

Comentariile sunt închise.