Este deja o frumoasă tradiție a bibliotecii noastre de a fi împreună cu prietenii noștri, scriitorii, la ceas aniversar.

Sub genericul „Dumitru Tâlvescu sau vocația literaturii”, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat la sfârșitul lunii aprilie 2024 o întâlnire prietenească de suflet cu scriitorul Dumitru Tâvescu care, la cele șapte decenii de viață, se află la momentul de apogeu al creației sale literare, oferindu-i și o Diplomă de excelență pentru întreaga sa activitate literară și susținuta colaborare cu Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva.

Cu această ocazie i-am cântat, din toată inima, „La mulți ani!”, alături de îndrăgitul interpret de muzică populară Ovidiu Olari.

Am intrat în lumea plină de farmec a manifestării, conduși cu pricepere de reputatul jurnalist Tiberiu Vințan, fin cunoscător al scriitorilor din județul Hunedoara, anfitrionul acestei întâlniri.

De aproape 15 ani, numele lui Dumitru Tâlvescu s-a afirmat cu un binemeritat succes în viața literară a județului Hunedoara. Încă de la debutul său cu volumul „Anul și copiii lui”, cei care iubesc literatura de bună calitate au înțeles că au în față cartea unui scriitor adevărat, un talent remarcabil, un om de litere dotat cu o sensibilitate impresionantă și cu capacitatea de a conferi valoare fiecărui cuvânt. Au urmat poemele din volume ca „Stăpân peste iluzii”, Observator nedumerit”, Altfel, poemele”, „Evadarea din mecanic”, „Cornucopia”, „Prosperia”, toate fiind dovada unui talent din ce în ce mai viguros, o voce lirică tot mai personală, mai originală.

Prozator și poet deopotrivă, Dumitru Tâlvescu vădește același talent de a găsi de fiecare dată „cuvântul ce exprimă adevărul” și creațiile sale devin astfel adevărate bijuterii literare. Acest lucru este cu atât mai demn de respect și de admirație cu cât, așa cum știm, Dumitru Tâlvescu a intrat relativ târziu în peisajul nostru literar, după ani buni petrecuți în lumea rece a cifrelor. Intrarea sa, însă, a fost o plăcută surpriză pentru scriitori și cititori în egală măsură.

De la un volum la altul, talentul său a dobândit noi valențe, a devenit tot mai  convingător, scriitura a dobândit tot mai multă siguranță, toate acestea fiind dovada de necontestat că Dumitru Tâlvescu este un scriitor adevărat, bun cunoscător al artei scrisului.  

Numele lui Dumitru Tâlvescu îl aflăm și în coloanele unor prestigioase publicații literare precum „Gorjul Literar, Serile la Brădiceni, Caietele Columna, Ardealul literar, Discobolul, Arca, Cervantes, Destine literare(Canada), Lumină lină (Statele Unite), Zemra Shqiptare” (Macedonia), Doruntina(Elveția) etc.

Talentul literar al lui Dumitru Tâlvescu a fost remarcat de scriitori și critici literari, poeți și prozatori ca Paulina Popa, Eugen Evu, Dumitru Hurubă, Daniel Marian, Ion Popescu Brădiceni, Ladislau Daradics,Gheorghe Grigurcu, Traian Dinorel Stănciulescu, Passionaria Stoicescu, Muguraș Maria Petrescu, Octavian Mihalcea.

Așa cum observă, pe bună dreptate, scriitorul Constantin Stancu: „Întreaga creație a lui Dumitru Tâlvescu, fie că e vorba de poezie sau de proză, vădește un talent autentic, o sensibilitate lirică deosebită și un suflu epic remarcabil.” Sunt cuvinte ce caracterizează talentul de netăgăduit al acestui scriitor îndrăgostit de literatură, veritabil maestru al cuvintelor bine alese, al imaginilor artistice de o vigoare impresionantă.

Prieten statornic al bibliotecii județene, Dumitru Tâlvescu este prezent la toate activitățile noastre culturale unde are intervenții foarte bine fundamentate, cu o valoroasă încărcătură de idei și de sugestii. Ne este întotdeauna alături și, asemenea atâtor altorscriitori, consideră biblioteca drept a doua sa casă.

Dragostea pentru literatură a materializat-o de curând și în crearea unei serioase reviste de cultură intitulate Piedestal, revistă al cărei redactor-șef este.

Dumitru Tâlvescu este un intelectual adevărat, un rafinat om de cultură, un om cu sufletul tânăr, plin degenerozitate și gata să ofere mereu un sfat, o vorbă bună celor care îl prețuiesc și îl respectă.

La cei 70 de ani, i-am urat, alături de numeroșii prieteni prezenți la eveniment, ani mulți și bogați în opere literare, în pagini scrise cu talent și pasiune pentru concretizarea vocației sale spre artă și cultură.

Manager,

Ioan Sebastian Bara