Social

Peisagist, îngrijitoare și secretar angajează UPET

U niversitatea din Petroşani, Județul Hunedoara, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante. Astfel, a fost scos la concurs câte un post de îngrijitoare, Compartiment spații învățământ, în cadrul Serviciului patrimoniu; muncitor calificat, peisagist, Compartimentul spații învățământ, în cadrul Serviciului patrimoniu; secretar cu studii superioare, în cadrul Compartimentului informare și relații publice colegiu terțiar nonuniversitar; Astfel, pentru postul de îngrijitoare candidații trebuie să aibă studii medii sau generale. Pentru posturil de muncitor calificat sunt necesare studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire/certificate de calificare profesională muncitor calificat: – peisagist/floricultor. În ceea ce privește postul de secretar, cadidații trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniu economic; cunoștințe de utilizare a calculatorului: Office Excel, Word, Point, baze de date; abilități de comunicare și muncă în echipă, capacitate de analiză și sinteză, gândire logică. 23 august este termenul limită pentru depunerea dosarelor, iar în data de 1 septembrie va avea loc atât proba scrisă, cât și interviul.

Monika BACIU