Minerit

Pază neînarmată pentru termocentrala Paroșeni

C omplexul Energetic Hunedoara achiziționează servicii de pază neînarmată pentru termocentrala Paroșeni. Contractul are o valoare de peste 1,7 milioane de lei.

La Termocentrala Paroşeni sunt 11 posturi de pază neînarmate, permanente (posturi fixe / fixe cu patrulare limitată / fixe-de monitorizare camere de supraveghere video, mobile), din care 1 post de şef de tură Staţia CFU Triaj + Depozit zgură şi cenuşă de avarie 1 post de pază neînarmat, permanent, mobil Barajul nr.1 cu staţia de decantare Jiul de Vest 1 post de pază neînarmat, permanent, mobil Depozit zgură şi cenuşă Căprişoara 2 posturi de pază neînarmate, permanente, mobile, din care un post deservit cu autovehicul Acumularea Hidrotehnică Baleia 2 posturi de pază
neînarmate, permanente, mobiledin care un post deservit cu autovehicul. 1.753.142 de lei este valoarea contractului, iar durata acestuia este de 196 de zile de la data atribuirii.
Monika BACIU