Patru investitori sub clauze de confidențialitate pentru Mintia

P atru investitori au semnat acorduri de confidențialitate în vederea continuării demersurilor de cumpărare a activelor sucursalei Electrocentrale Deva. De o săptămână, toți angajații termocentralei de la Mintia au fost trimiși acasă. Se dorește ca entitatea, încă parte a Complexului Energetic Hunedoara, să fie vândută unor investitori privați.

Administratorul judiciar urmează să convoace adunarea creditorilor pentru a stabili prețul de pornire în vederea materializării tranzacției având ca obiect activele SE Deva
”În cadrul ședinței adunării creditorilor din 21.05.2021 s-a aprobat încheierea unei tranzacții între SCEH SA și CNIM GROUPE având ca obiect eliberarea de garanții a activelor aflate în garanția CNIM, cu acordarea în favoarea acestui creditor a unei protecții corespunzătoare, în scopul realizării operațiunii de dare în plată prevăzută de OUG nr. 60/2019 și o procedură de atragere a unui investitor pentru Sucursala Electrocentrale Deva. Conform acestei hotărâri, administratorul judiciar a publicat anunțul de identificare a unui investitor în Ziarul financiar din data de 15.06.2021. În urma anunțului, un număr de patru investitori au semnat acorduri de confidențialitate în vederea continuării demersurilor de cumpărare a activelor sucursalei. Administratorul judiciar urmează să convoace adunarea creditorilor pentru a stabili prețul de pornire în vederea materializării tranzacției având ca obiect activele SE Deva”, arată raportul administratorului judiciar al CEH.
Administratorul judiciar mai notează că pe infrastructura de la Mintia ar trebui realizată o altă centrală pe gaz natural.
”Raportat la faptul că Termocentrala Mintia nu deține Autorizație integrată de mediu valabilă, activitatea acesteia fiind închisă, activitatea energetică din cadrul SCEH SA urmează aceleași tendințe impuse de obiectivul asumat inclusiv prin Programul de guvernare 2020-2024 și anume ”Adaptarea unor capacități de producție a energiei electrice la noile tendințe europene în materie, în sensul transformării acestora de pe combustibil fosil solid (cărbune) pe combustibil fosil lichid (gaz natural), ca resurse de tranziție către o economie verde, în conformitate cu Pactul Ecologic European”, activitatea minieră din cadrul SCEH SA va intra într-un program de
reducere treptată a exploatării cărbunelui pentru implementarea măsurilor de decarbonare, cu inițierea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului ca metodă de prevenire a riscurilor până la finalului anului 2030, urmând ca până la finalului anului 2032 să se deruleze etapele de închidere subterană și ecologizare a suprafețelor afectate și redarea lor în circuitul natural, SCEH SA a propus un plan de disponibilizare care prevede concedierea a 1.447 angajați în anul 2021 din care 662 sunt de la SE Deva și 815 de la entitățile operaționale din Valea Jiului”, mai arată raportul.
Potrivit anunțului din Ziarul Financiar, societatea ”este în căutarea unui investitor pentru Sucursala Electrocentrale Deva, care să demareze investiţia de realizare a unei capacităţi energetice noi, cu o putere instalată de până la 800 MWH în bandă cu emisii reduse de carbon, care să răspundă nevoilor de consum din zona de nord-vest a ţării şi prin care să fie stopate emisiile poluante”.
Construcţia unei capacităţi energetice noi ar însemna modernizarea şi optimizarea producţiei de energie electrică pentru zona de nord-vest. Societatea caută un investitor care să cunoască şi recunoască importanţa domeniului
energetic şi impactul pe care o astfel de investiţie l-ar avea pentru întreaga comunitate din zonă şi pentru Sistemul Energetic Naţional.
”Prin implementarea acestei măsuri vor putea fi puse în aplicare demersurile necesare astfel încât să se stopeze poluarea cu dioxizi de sulf, oxizi de azot şi pulberi şi Termocentrala Mintia să se adapteze la noile standarde europene prin care se urmăreşte trecerea de la producţia de energie electrică pe bază de cărbune la cea din surse regenerabile. De asemenea, prin realizarea acestei investiţii se vor respecta prevederile Pactului verde european şi regulile de  taxonomie adoptate la nivelul UE, capabile să transforme regiunea, să genereze o economie modernă, competitivă şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi care să conducă la neutralitate climatică până în anul 2050”, mai arată anunțul.
Monika BACIU

Advertisements