Eveniment

Copiii, învãtati sã colecteze selectiv

Educatia trebuie sã se facã de la vârste fragede. Tocmai pe acest aspect mizeazã si cei de la Consliului Judetean Hunedoara care promoveazã colectarea selectivã a deseurilor în rândul copiilor. Cei de la institutia judeteanã sunt sprijiniti de organizatia Salvati Copiii, Filiala Hunedoara printr-o actiune socio-educativã.

“Conceptul actiunii de la Petrila se bazeazã pe eductia de la copil la pãrinte. Copiii participanti la eveniment vor deveni promotori ai colectãrii corecte a deseurilor. Presedintele organizatiei Salvati Copiii, Filiala Hunedoara considerã cã educatia de la copil la pãrinte a dat rezultate bune în cei 16 ani de activitate. Organizatia deruleazã programe pentru sprijinirea copiilor aflati în situatii de dificultate din anul 1999. În acesti ani, peste 1300 de copii, apartinând unui numãr de 600 de familii, au primit sprijinul Organizatiei Salvati Copiii – Centrul de zi, prin activitãti educative, psiho-sociale, activitãti de întrajutorare materialã si activitãti de constientizare si informare cu privire la drepturile copilului în societate”,  spun oficialii Consiliului Judetean Hunedoara.

Alãturi de copii vor participa la actiune si reprezentantii Consiliului Judetean Hunedoara. Presedintele CJH, Adrian David, vicepresedintele CJH, Vetuta Stãnescu, administratorul public al judetului Hunedoara, Dan Stoian, se vor întâlni cu copiii de la Salvati Copiii, filiala Petrila. Copiii vor învãta sã colecteze separat deseurile, utilizând pubele colorate. Cu acest prilej, eforturile lor vor fi rãsplãtite cu materiale de informare si promovare realizate în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Hunedoara”. Colectarea selectivã se referã la separarea deseurilor în patru fractii (hârtie/carton, sticlã, plastic/metal si deseuri biodegradabile).

Sistemul integrat de management al deseurilor va permite reciclarea deseurilor, cu sprijinul activ al locuitorilor judetului Hunedoara, care sunt chemati sã realizeze, începând cu 2016, colectarea selectivã a deseurilor. Valoarea eligibilã a proiectului este de 233.400.127 lei (fãrã TVA), din care 99% reprezinta finantare nerambursabilã si din bugetul de stat, iar 1% contributia judetului Hunedoara. Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Hunedoara” are ca scop principal îmbunãtãtirea nivelului de trai al cetãtenilor din judetul Hunedoara si îsi propune sã asigure servicii care permit colectarea selectivã, contribuind la respectarea cerintelor europene din domeniu.

Monika BACIU