Care sunt obligațiile societății care a cumpărat termocentrala Mintia

S ocietatea care a cumpărat termocentrala Mintia are o serie de obligații. Potrivit Ministerului Energiei, câștigătorul licitației și-a asumat să preia toate obligațiile de mediu rezultate ca urmare a desfășurării activității trecute, prezente și viitoare, respectiv obligațiile stabilite de către Agenția Pentru Protecția Mediului.

C are sunt obligațiile majore
Societatea are ”obligația ca până la data de 21.12.2026 să finalizeze investiția de realizare a unei capacități energetice noi cu o putere instalată de minim 1290 MWH din care minim 800 MWH în bandă pe gaz, care să răspundă nevoilor de consum din zona de nord-vest a țării”, arată Ministerul Energiei.
Pentru îndeplinirea acestei obligații, noul proprietar al activului își asumă ”ca în
termen de un an de la transferul dreptului de proprietate asupra activului să prezinte vânzătorului CEH SA și actionarului CEH SA, un business plan asupra investiției, care să cuprindă termenele estimative aferente fiecărei etape din realizarea acesteia, inclusiv
termenul/termenele de punere în funcțiune a noii/noilor instalații”, mai notează
ministerul.
În plus, noul proprietar are obligația ca la împlinirea
termenului asumat pentru realizarea fiecărei etape din investiția finală să comunice CEH și acționarului CEH
dovada îndeplinirii tuturor obiectivelor asumate prin plan.
Societatea mai are obligația să ”nu dezmembreze, demoleze și să nu înstrăineze construcțiile și echipamentele care compun activul cumpărat până la data obținerii autorizațiilor de
construire pentru noile instalații. Obținerea autorizațiilor va fi notificată vânzătorului CEH SA și acționarului CEH SA”.

C e se poate întâmpla dacă firma nu respectă reglemen-tările
”În măsura în care noul
proprietar nu își va respecta obligațiile asumate în termenul stabilit sau până la finalizarea proiectului, sancțiunea va fi pierderea calității de proprietar a activului și a sumelor deja
investite și plata sumei
reprezentând jumătate din prețul de adjudecare
fără TVA, cu titlu de
daune-interese”, mai notează Ministerul Energiei.
Calitatea de proprietar a activului încetează de plin drept, fără intervenția vreunei instanțe judecătorești sau altă autoritate, de la data la care CEH și/sau acționarul CEH SA notifică cumpărătorului constatatrea privind neîndeplinirea obligațiilor asumate de către acesta.
În această situația, activul ”termocentrala Mintia” va reveni în proprietatea CEH SA, iar cumpărătorul nu va avea dreptul la restituirea sumelor deja investite.

M intia, vândută
Termocentrala Mintia are
un nou proprietar de la finalul anului trecut. Mass Global Energy a devenit proprietarul Termocentralei Mintia,
după ce, la finalul anului trecut, a achitat restul de 81 de
milioane de euro din preţul la care aceasta a fost valorificată.
Astfel, termocentrala Mintia a intrat, oficial, în posesia firmei irakiene cu sediul în Iordania, înregistrată în insulele Cayman.
Termocentrala Mintia a fost valorificată la 100% din
valoarea sa de piaţă, respectiv echivalentul în lei a sumei de 91.236.832,87 euro, din care 10.000.000 euro au fost achitaţi de cumpărător ca şi garanţie de participare la licitaţia publică ce a avut loc în data de 26 august 2022, iar restul marţi, 27 decembrie 2022.
“Expert Insolvenţă SRL, în calitate de administrator judiciar al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, anunţă finalizarea tranzacţiei prin care Termocentrala Mintia este cumpărată de Mass Global Energy Rom, parte a Mass Group Holding, un important producător global de energie care deţine capacităţi de peste 8500 MW. Termocentrala a aparţinut Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, care, aflată în procedură de insolvenţă, a valorificat-o în cadrul unei licitaţii publice din data de 26 august 2022. Tranzacţia în valoare totală de 91.236.832,87 euro, exclusiv TVA, a fost achitată în două tranşe, respectiv 10 milioane euro la înscrierea la licitaţia publică şi 81 milioane euro la 27 decembrie 2022, după ce condiţiile solicitate de cumpărător au fost îndeplinite de către CNTEE Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz SA”, se spune în comunicat.
”Ne bucurăm că tranzacția a fost realizată la timp și astfel, Termocentrala Mintia, un activ de importanță strategică pentru România, va rămâne pe harta energetică a țării noastre și va fi dezvoltată în continuare pentru a avea o capacitate de producție mai mare. În următorii ani,
termocentrala va trece printr-un proces amplu de dezvoltare ce implică investiții de peste un miliard de euro, locuri noi de muncă pentru locuitorii din zonă și o producție de cel puțin 1290 MW”, spune Emil Gros administratorul judiciar al CEH.
”Ne bucurăm că am finalizat această tranzacție în germenii agreați. Am avut sprijinul
tuturor părților implicate pentru a obține avizele și autorizațiile necesare ca să putem demara investiția în modernizarea si
dezvoltarea Termocentralei Mintia. Investiția de peste un miliard de eurp va include dezvoltarea capacității de producție făcând din Termocentrala Mintia una dinrele cele mai moderne facilități din Europa și în același timp adaptarea la noile standarde europene pentru
trecerea la producția de energie electrică din surse regenerabile care să conducă la neutralitate climatică până îm anul 2050”, a spus Ahmad Ismail Saleh, chairman al grupului Mass Group Holding.
Monika BACIU