P lanul de închidere a fost actualizat și renotificat Comisiei Europene, fiind
stabilite noi termene, 2030 pentru Lonea și 2031 pentru Lupeni. Nici aceste termene nu au fost respectate, iar acum Ministerul Energiei a pregătit un nou proiect de hotărâre de Guvern pentru închiderea lor.

Cele două exploatări aparțin Complexului Energetic Hunedoara, care este în insolvență de mai mulți ani. Între timp, termocentrala Mintia din cadrul ei a fost vândută companiei Mass Global Energy Rom, parte a Mass Group Holding, un important producător global de energie care deţine capacităţi de peste 8.500 MW.
Pentru această operațiune se va acorda anul acesta un ajutor de stat în valoare de 27 de milioane de lei din bugetul Ministerului Energiei. Din această sumă se vor acoperi: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă (186 mii lei); costuri cu reconversia profesională (60 mii lei); costuri de recultivare a suprafețelor (26.996 mii lei). Nerespectarea de către CE Hunedoara a condiţiilor asumate în vederea obținerii ajutorului de stat pentru a facilita închiderea minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării lui. Ajutorul de stat pentru anul 2023 este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri, care include acordarea de ajutoare de stat și care vizează închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență. Aceste măsuri de sprijin se acordă până în anul 2024 inclusiv și au fost notificate și autorizate de Comisia Europeană, notează jurnalul.ro.
Închiderea celor două exploatații impune realizarea unor ample lucrări de punere în siguranță a pentru a evita riscurile de autoaprindere. Potrivit unui studiu realizat de compania poloneză Gyowny Instytut Gornictwa, care a validat evaluarea și riscurile identificate anterior de către experții români, în procesul de închidere a minelor trebuie extras cărbunele pe o perioadă de aproximativ 4-6 ani, ceea ce impune prelungirea termenului închiderii minelor Lonea și Lupeni. Astfel, pentru cele două mine, lucrările de punere în siguranță a zăcământului de huilă se vor executa până la 31 decembrie 2024, urmând ca în anii 2025-2026 să fie executate lucrările de închidere definitivă și ecologizare a terenurilor. De asemenea, având în vedere natura similară a straturilor de cărbune la exploatările miniere Vulcan și Livezeni, tot din cadrul CE Hunedoara, se impun măsuri similare celor stabilite pentru minele Lonea şi Lupeni. Exploatările miniere Vulcan și Livezeni sunt exploatări miniere amplasate în același bazin carbonifer al Văii Jiului și prezintă aceleași riscuri de autoaprindere a cărbunelui. Conform rezultatelor studiului realizat de polonezi, închiderea în siguranță a exploatărilor miniere Livezeni și Vulcan se poate realiza prin extracția huilei până în anul 2030, în timp ce lucrările de închidere definitivă și ecologizare a terenurilor se vor executa până la 31 decembrie 2032.
Monika BACIU