CA-ul de la SNIM, constituit legal

D upă o perioadă în care Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului a funcționat ilegal, cu doar patru membri în loc de cinci, a venit momentul ca forul să fie constituit conform legii.

În ședința Adunării Generale a Acționarilor de la începutul lunii august, au fost aleși în calitatea de administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație cinci persoane. Este vorba de Irina Andreea Cucu, Dan Dănuț Murgulescu, Viorel Rogojinaru, Ionuț Năstasă și Toma Florian.
Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni.
Tot AGA a stabilit ”remunerația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar (…)”.
Monika BACIU