Adunarea creditorilor CEH va stabili prețul de pornire pentru vânzarea termocentralei Mintia

Ș apte investitori au semnat acorduri de confidențialitate în vederea continuării demersurilor de cumpărare a activelor sucursalei Electrocentrale Mintia. Urmează să se stabilească prețul de la care va porni licitația.”În cadrul ședinței adunării creditorilor din 21.05.2021 s-a aprobat (…) o procedură de atragere a unui investitor pentru Sucursala Electrocentrale Deva. Conform acestei hotărâri, administratorul judiciar a publicat anunțul de identificare a unui investitor în Ziarul financiar din data de 15.06.2021.
În urma anunțului, până în prezent un număr de șapte investitori au semnat acorduri de confidențialitate în vederea continuării demersurilor de cumpărare a activelor sucursalei. Administratorul judiciar urmează să convoace adunarea creditorilor pentru a stabili prețul de pornire în vederea materializării tranzacției având ca obiect activele SE Deva”, arată raportul administratorului judiciar. Activele Sucursalei Electrocentrale Deva a CEH au fost evaluate oficial la o valoare de piață de 100,88 milioane euro și una de lichidare de peste 61 milioane euro.A menzile pentru certificatele verzi, contestate de CEHCompania energetică de stat a fost sancționată în luna iulie a acestui an pentru că nu a achiziționat un număr de 7004 certificate verzi, cota obligatorie estimată de achiziție pentru semestrul III al anului 2020. Prin urmare, Complexul Energetic Hunedoara s-a adresat instanței de judecată pentru anularea amenzii ori înlocuirea ei cu un avertisment.
Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Deva, însă cum sediul administrativ al companiei este în Petroșani, instanța din Valea Jiului va soluționa cauza. În cererea de chemare în judecată, CEH a arătat că textul legal nu indică modul în care se stabilește numărul certificatelor verzi a căror achiziție este necesară, că descrierea faptei în cuprinsul procesului verbal nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 16 din OG nr. 2/2001 și că agentul constatator a stabilit cuantumul amenzii la 2,1% din cifra de afaceri, fără a indica modalitatea de stabilire. Direcția Generală de Control din cadrul ANRE a adus ca probă în luarea deciziei de sancționare și faptul că ”antecedentele contravenționale menționate în procesul verbal” care au justificat amenda aplicată. Pe de altă parte, compania energetică a invocat gradul redus de pericol social al faptelor reținute în sarcina sa, precum și lipsa vinovăției la nerespectarea obligației de achiziție a certificatelor verzi datorită stării de insolvență și astfel a dificultăților financiare în care se află. Judecătoria Deva a trimis dosarul către Judecătoria Petroșani, dat fiind faptul că locul săvârșirii contravenției este în municipiul Petroșani.

Monika BACIU