Aurel Anghel rãmâne directorul SNÎMVJ

Aurel Anghel rãmâne director la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului. Ministerul Energiei a publicat lista cu societãtile pentru care cautã manager corporatist, iar societatea de închideri nu face parte din acestea. Ministerul Energiei a demarat procedurile de selectie a administratorilor, în concordantã cu principiile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativã pentru companiile aflate în autoritatea institutiei.
Astfel, pe data de 9 martie au fost semnate contractele de servicii de asistentã pentru recrutare de personal în vederea selectãrii si plasãrii administratorilor la Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie S.A., Complexul Energetic Oltenia SA, OIL Terminal Constanta S.A.“Pentru cele trei societãti mentionate mai sus, în urma unei proceduri de reofertare între firmele semnatare ale Acordului cadru de servicii, serviciile de asistentã pentru recrutarea de personal vor fi oferite de Asocierea formatã din Pricewaterhouse Coopers Tax Advisors & Accountants si George Butunoiu Group. Astfel, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, conform Caietului de sarcini, prestatorul trebuie sã depunã un Raport initial în care prezintã strategia de recrutare, graficul de timp pentru implementarea proiectului, criteriile de selectie a candidatilor si continutul dosarului pentru depunerea candidaturii si elaborarea anuntului privind selectia candidatilor”, aratã Ministerul Energiei. Dupã aprobarea Raportului initial, de cãtre autoritatea tutelarã, firma de recutare are obligatia de a publica anuntul de selectie a candidatilor.
Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului este condusã din anul 2013 de Aurel Anghel.
Monika BACIU