Transelectrica recomandã CEH sã îsi monteze generatoare de current

Transelectrica recomandã Complexului Energetic Hunedoara sã îsi monteze generatoare de curent, pentru a nu fi afectat de eventualele întreruperi ale energiei electrice. Acest lucru este imposibil având în vedere cã motoarele care alimenteazã unitãtile miniere si termocentrala de la Paroseni au o capacitate foarte mare.

Rãzboiul dintre Transelectrica si Complexul Energetic Hunedoara continuã. Cele douã societãti duc un rãzboi pe CURENT. Pana de curent care a afectat Valea Jiului la sfârsitul sãptãmânii trecute a scos la luminã conflictul dintre Transelectrica si Complexul Energetic Hunedoara.

T ranselectrica reactioneazã la comunicatul CEH

Transelectrica reactioneazã la comunicatul emis de Complexul Energetic Hunedoara, la începutul acestei sãptãmâni.  “Referitor la precizãrile din comunicatul de presã al CEH privind specificul activitãtilor din subteran si al riscurilor la care sunt expusi consumatorii aferenti acestei activitãti, dorim sã mentionãm faptul cã Sistemul Electroenergetic National nu reprezintã o sursã neîntreruptibilã de energie, în sistem putând avea loc întreruperi ale alimentãrii cu energie electricã atât planificate cât si neplanificate, asa cum s-a întâmplat în data de 05.03.2017, la ora 18:39. Din punct de vedere practic, în nicio retea electricã nu se poate asigura un nivel de sigurantã în alimentare de 100 %, aspect care este reflectat si în reglementãrile specifice în vigoare. Astfel, în conformitate cu Standardul de performantã pentru serviciul de transport al energiei electrice si pentru serviciul de sistem, document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/30.03.2016, în cazul în care este întreruptã  alimentarea cu energie electricã din cauze care apartin CNTEE Transelectrica SA, aceasta are obligatia de a relua serviciul de transport al energiei electrice în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore în cazul întreruperilor neplanificate (Sectiunea a 3-a, art. 13). În cazul de fatã reluarea serviciului s-a realizat dupã numai 11 minute”, aratã noul comunicat al Transelectrica.

Sã îsi instaleze surse alternative de energie

Reprezentantii Transelectrica le sugereazã celor de la Complexul Energetic Hunedoara sã îsi instaleze surse alternative de energie. “În ceea ce priveste afirmatia C.E. Hunedoara potrivit cãreia „orice întrerupere a alimentãrii cu energie electrice poate conduce la producerea unor evenimente nedorite”, mentionãm cã aceasta trebuie privitã prin prisma faptului cã este responsabilitatea fiecãrui utilizator al retelei electrice sã îsi instaleze surse alternative (de rezervã) pentru alimentarea cu energie electricã a consumatorilor vitali aferenti activitãtii pe care o desfãsoarã (de exemplu instalarea unor grupuri Diesel), în vederea evitãrii oricãror riscuri generate de posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electricã din sistem”, mai aratã Transelectrica.

Replica celor de la Transelectrica vine în urma afirmatiilor celor de la Complexul Energetic Hunedoara care au arãtat cã “specificul activitãtii de extractie din subteran a huilei presupune functionarea continuã a instalatiilor de aeraj general, de aeraj partial, de evacuare a apelor si a celor de producere a aerului comprimat din necesitatea combaterii riscului de producere a acumulãrilor de gaz metan peste limitele admise.Totodatã, în zilele nelucrãtoare, în subteranul exploatãrilor miniere din Valea Jiului existã un minim de personal care asigurã inspectia locurilor de muncã, evacuarea apelor si mentenanta echipamentelor si a cãror activitate este conditionatã de alimentarea cu energie electricã. În contextul susmentionat, orice întrerupere a alimentãrii cu energie electrice poate conduce la producerea unor evenimente nedorite”.

Specialistii din minerit spuneau la începutul acestei sãptãmâni cã este imposibilã instalarea unor generatoare de curent. Motoarele cu ajutorul cãrora se realizeazã aerajul în subteran sunt de capacitate foarte mare si nu pot fi conectate la generatoare. Totodatã, cei de la Transelectrica considerã cã si-a îndeplinit indicatorii de performantã.  “În concluzie subliniem faptul cã CNTEE Transelectrica SA s-a încadrat în indicatorii de performantã pentru continuitatea serviciului de transport al energiei electrice stabiliti prin Standardul de performantã pentru serviciul de transport al energiei electrice si pentru serviciul de sistem, asigurând alimentarea cu energie electricã a consumatorilor mentionati la parametriistabiliti de acest standard”, mai aratã comunicatul Transelectrica.

Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Transelectrica recomandã CEH sã îsi monteze generatoare de current

  • 10 martie 2017 la 06:45
    Permalink

    Dar ceh-ul are 7 generatoare de curent! Dar nu e in stare sa la foloseasca din lipsa carbunelui.

Comentariile sunt închise.