Supervizare pentru închiderea minei Lonea

Complexul Energetic Hunedoara a demarat deja procedura pentru achizitionarea serviciilor “de supervizare-dirigentie de santier pentru supravegherea lucrãrilor aferente Proiectelor Tehnice de executie Lucrãri de închidere si ecologizare pentru sucursala EM LONEA –Etapa I-a – Sectiunea Închideri Lucrãri Miniere Subterane, anul 2017 si 2018”.
Contractul are o valoare de 108.000 lei. Termenul limitã pentru depunerea ofertelor este de 16 iunie, iar pânã în luna septembrie se va face evaluarea ofertelor.
“Pentru îndeplinirea contractului, contractantul se obligã sã supravegheze lucrãrile care urmeazã sã se  execute de cãtre Sucursala EM LONEA, în conformitate cu legislatia în vigoare privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii miniere subterane, respectiv sã urmãreascã executia lucrãrilor prin dirigintele de santier, acesta fiind independent si impartial atât fatã Proiectanti, de Beneficiar (CEH-SA) cât si fatã de Antreprenor (EM Lonea)”, aratã anuntul.
Mina Lonea a fost inclusã pe programul de închidere, alãturi de mina Lupeni. Ultima tonã de cãrbune extrasã, potrivit avizului Comisiei Europene va fi la data de 31 decembrie 2018.
Monika BACIU

5 Comments

  1. Vrem investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan pentru a deveni rentabila huila din valea jiului !

  2. Nu va mai trece mult timp si vom citi aceeasi stire si despre celelalte exploatari miniere care mai sunt !!!
    C.E.H. – ul este oricum intr-un faliment nedeclarat si tinut in functie doar politic servind interesele celor care sunt la conducere ! suntem urmatorul Calan, Hunedoara, Resita etc.

  3. vrem angajari si investitii la mina lonea ca sa fie rentabila huila

Comments are closed.