I nspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au controlat, în intervalul 9 februarie-
10 martie, 57 de angajatori, în cadrul unei campanii naționale privind respectarea
prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

8 dintre angajații acestora, cetăţeni străini, au fost primiţi la muncă fără aviz de angajare, fiind , de asemenea constate un număr de 63 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților existente.
“Această campanie
națională de control s-a datorat fenomenului de migrație a cetățenilor străini non UE în România care a luat amploare în ultimul timp, urmărindu-se prin aceste controale
identificarea angajatorilor care desfășoară activități lucrative cu cetățeni străini non UE,
identificarea agenților de muncă temporară care pun la dispoziție cetățeni străini non UE, a utilizatorilor pentru care aceste persoane prestează activitate și a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prestatori de servicii de ocupare pe piața internă a unor cetățeni străini non UE”, spune Adrian Bozdog, inspector șef ITM Hunedoara.
Scopul desfășurării a acestei campanii a fost de a creștere gradul de conștientizare a enităților controlate privind necesitatea respectării
prevederilor legale, eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în
legalitate și prin aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.
Obiectivul principal al
acestei campanii a fost de a se verifica modul în care se respectă prevederile legale privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului indivi-dual de muncă, respectiv, în cazul agentului de muncă temporară, a contractului de muncă temporară, cu privire la cetățenii străini non UE.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara vine în
ajutorul angajatorilor și a angajaților punând la dispoziția acestora informațiile necesare desfășurării activității în condiții legale în domeniul relațiilor de muncă.