E xperții au spus ce este de făcut, iar Consiliul Județean Hunedoara și Prefectura au întocmit o Hotărâre de Guvern prin care cer alocarea a 39.000 de lei din fondul de urgență. Cum au justificat autoritățile
necesitatea alocării de fonduri? Au spus că populația e foarte săracă, mina s-a închis, iar bugetul local nu poate suporta cheltuiala.

Potrivit Hotărârii de Guvern trimisă spre
aprobare la București, „din expertizele făcute rezultă că toate cele 20 de imobile se încadrea-ză în clasa de risc seismic RsII şi necesită măsuri de consolidare urgente pentru a nu pune viața locatarilor în
pericol. Analiza făcută de către conducerea Instituției Prefectului județul Hunedoara, a Consiliului Județean Hunedoara cu factorii de răspundere din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgenţă şi Primăriei oraşului Aninoasa a concluzionat că singura soluție pentru rezolvarea acestei probleme este întreprinderea demersurilor necesare către Guvernul României în vederea obţinerii finan-ţării pentru reabilitarea şi
consolidarea celor 20 de imobile”, se arată în actul trimis Guvernului României.
Și, ca o justificare a acestui demers, autoritățile
hunedorene spun că „închiderea principalului agent
economic (Exploatarea Minieră Aninoasa) a condus la reducerea substanţială a veniturilor la bugetul local, cu consecinţe nefavorabile în ceea ce priveşte finanţarea insti-tuţiilor publice. Din cele prezentate, rezultă că bugetul local nu va putea susţine din veniturile proprii lucrările necesare pentru reabilitarea şi consolidarea celor 20 de imobile afectate, lucrări ce se ridică la valoarea de 39.900 mii lei”, se precizează în actul normativ.
Devizul general al unui obiectiv are valoarea de 1.996 mii lei. Adică, aceasta este suma pentru fiecare colonie.
Diana Mitrache