Situațiile conflictuale sesizate de părinți, rezolvate amiabil

Situațiile conflictuale sesizate de părinți vor fi rezolvate amiabil. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a transmis o circulară către unitățile de învățământ din județ în legătură cu modalitatea de rezolvare a potențialelor situații conflictuale sesizate de părinți.
Astfel, în vederea eficientizării activitătilor din cadrul unitătilor de învătământ, conducerilor unităților de învățământ li se solicit să disemineze prevederile din Regulamentul-cadru organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, astfel încât persoanele implicate în eventuale stări conflictuale să cunoască procedura privind rezolvarea acestora, conform legii.
”Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ implicat, educatorul-puericultor/ educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/ Reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor.
În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală”, arată ISJ Hunedoara. În plus, conducerii unităților de învățământ li se recomandată ca în vederea soluționării corecte a petitiilor, să se respecte cu strictețe prevederile Ordonanţei nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Monika BACIU