Sezonul de iarnã a debutat cu stângul pentru statiunea montanã Straja din Lupeni, cu o telegondolã opritã. Din acest motiv, numai într-o singurã zi de weekend, statiunea montanã a pierdut peste 75% din turisti. Cei care au ales totusi Straja ca destinatie turisticã de weekend, au urcat la munte cu masinile personale sau cu cei care oferã transport în comun spre statiunea montanã.
“Pe toti ne afecteazã cã nu merge instalatia. Degeaba am dat drumul la telescaun gratis dacã telegondola nu merge. Dacã telegondola nu merge undeva la 50% din turisti nu mai vin în Straja. A fost lume foarte putinã (sâmbãtã-n.r.), undeva la 20% fatã de ce a fost sãptãmâna trecutã. Trebuie rezolvatã problema cât de curând”, a declarat Emil Pãrãu, principalul investitor din Straja.
Divergente politice
Oficialii administratie locale aruncã vina în sarcina consilierilor liberali. Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni sustine cã toatã situatia este din cauza consilierilor liberali care s-au opus proiectului de hotãrâre.
”Ne dorim ca statiunea Straja sã se dezvolte permanent, iar investitiile majore pe care le-am fãcut în ultimii ani au crescut interesul turistilor si al investitorilor fatã de aceastã zonã. Din pãcate, în sedinta de astãzi a Consiliului local Lupeni, cei 5 consilieri ai PNL au demonstrat cã nu doresc sub nici o formã ca Lupeniul sã se dezvolte, cum nu doresc ca statiunea Straja sã se dezvolte. Sunt absolut revoltat de atitudinea acestora si doresc ca oamenii sã stie cã, din cauza faptului cã acesti consilieri au votat împotriva proiectului privind actualizarea unor tarife de operare în statiunea Strajã, începând de mâine nu mai avem bazã legalã de operare a instalatiilor de transport pe cablu sau de administrare a parcãrilor din Strajã, asa cum nu mai avem posibilitatea de a asigura salariile oamenilor care deservesc aceste obiective si nici resursele financiare pentru mentenanta echipamentelor tehnice. Practic, putem spune cã PNL BLOCHEAZÃ ACTIVITATEA DIN STRAJA si, în opinia mea, se fac direct rãspunzãtori de toate consecintele deciziei lor nefaste”, a declarat Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
De cealaltã parte, consilierii locali ai Partidului National Liberal sustin cã noile tarife nu fac altceva decât sã îi îndepãrteze pe turisti.
„Într-o sedintã extraordinarã a Consiliului Local Lupeni, ni s-a propus cresterea tarifelor în Straja (telegondolã si parcare). Împreunã cu colegii de la PNL nu am fost de acord cu aceastã majorare si am propus alte tarife, mai mici, accesibile pentru cetãtenii din Lupeni si pentru turistii care ne viziteazã! Din pãcate, consilierii, prezenti, PSD+ALDE+PRM,au votat pentru cresterea tarifelor la telegondolã si parcare. Initial se propusese tariful la gondolã 15 lei (o urcare sau o coborâre) în weekend, de sãrbãtori si în vacante, si 24 lei parcarea/zi în Straja.
La începutul sedintei am primit materialele cu 10 lei/urcarea în cursul sãptãmânii (am votat pentru aceste pret) si 15 lei/urcarea de sãrbãtori si vacante si 15 lei parcare Straja/zi. Am considerat cã nu trebuie sã crestem pretul când sunt sãrbãtori sau vacante si trebuie sã venim în ajutorul elevilor, studentilor si locuitorilor din Lupeni. Am votat pentru acces telescaun T3-10 lei/urcarea, parcare Brãita 10 lei/zi sau 1 leu/orã, parcare Straja 15 lei/zi sau 2 lei/orã. Nu am fost de acord cu tariful de 500 lei/loc de parcare pentru riverani (cei cu cabane). Am fost pentru închiriere Ratrak cu 200 lei/orã, pentru închiriere generator zãpadã cu 125 lei/zi si pentru furnizare apã pentru producere  zãpada artificialã cu 6 lei/m3. Consilierii PNL nu au votat pentru cresterea tarifului în Straja la telegondola de sãrbãtori si în vacante, se cerea 15 lei/urcarea, noi am propus 10 lei. Si nu am votat pentru tariful de parcare 50 lei/loc. În rest, am votat toate tarifele propuse”, spune Cristian Rosu, consilier local PNL.  Primarul din Lupeni spune cã majorarea preturilor va mentine standardul de calitate din Straja.
”Chiar si dupã aceste ajustãri, practic tarifele de la Straja rãmân cele mai mici comparativ cu cele aplicate pentru acelasi tip de servicii în alte statiuni din România. În plus, în propunerile pe care  le-am fãcut în proiectul de hotãrâre supus votului consilierilor, am avut acordul tuturor serviciilor de specialitate, avem chiar si acordul asociatiei proprietarilor de cabane din Strajã, cu care ne-am consultat pe acest subiect, iar dorinta noastrã nu este decât aceea de a putea pãstra strandardul de calitate al serviciilor pe care Administratia Publicã le oferã în Straja”, explicã primarul Lucian Resmeritã.

Primarul Lucian Resmeritã a atentionat cã va opri telegondola din Straja si s-a tinut de cuvânt. Acest lucru i-a nemultumit pe consilierii locali ai PNL, care sustin cã edilul nu are niciun drept de la sine putere sã decidã oprirea instalatiei de transport pe cablu.
“Cine opreste, cu de la sine putere, functionarea telegondolei nu are avizul consiliului local Lupeni, cu atât mai mult cu cât în cele trei puncte ale proiectului de hotãrâre nu exista o datã de intrare în vigoare ale noilor tarife si telegondola poate functiona dupã vechile tarife,asa cum a functionat si pânã acum. Ne dorim tarife acceptabile pentru cetãtenii Lupeniului si pentru turistii care ne viziteazã”, a mai spus Cristian Rosu.
Ce prevede proiectul de hotãrâre?
Proiectul de hotãrâre supus spre aprobarea consilierilor locali de la Lupeni prevede cresterea tarifelor în vederea “asigurãrii functionalitãtii Domeniului Schiabil Straja Lupeni”.
„Având în vedere necesitatea asigurãrii functionalitãtii domeniului schiabil Straja Lupeni în sezonul de iarnã 2017-2018, dupã realizarea unei analize aprofundate consider cã este necesar ca prin hotãtâre, Consiliul Local al municipiului Lupeni sã stabileascã tarifele de exploatare a bunurilor. Asa dupã cum bine stiti, în exploatarea Domeniului Schiabil Straja se aflã gondola de acces în statiune, telescaunul care asigurã accesul pe vârful Straja Mare (T3) 2 (douã) utilaje pentru amenajarea pârtiilor tip ratrak, instalatie de producere a zãpezii artificiale compusã în principal din lacul de acumulare al apei, instalatie completã si 10 (zece) generatoare de zãpadã artificialã (tun). De asemenea, adiacent acestui domeniu schiabil sunt parcãrile din agrement Brãita si de la intrarea în statiunea turisticã Straja”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre, prin care s-a propus majorarea tarifelor.
Proiect fãrã dezbatere publicã
Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã prevede ca anumite proiecte de hotãrâre trebuie lansate în dezbatere publicã. La Lupeni nu s-a realizat aceste lucru. Potrivit art. 6, alin 2 si 3 din legea mai sus mentionatã, autoritãtile locale trebuie sã lanseze în dezbatere publicã astfel de proiecte de hotãrâre. “Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, în conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile înainte de supunerea spre analizã, avizare si adoptare de cãtre autoritãtile publice. Anuntul va cuprinde o notã de fundamentare, o expunere de motive sau, dupã caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptãrii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limitã, locul si modalitatea în care cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de cãtre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevãzut la alin. (2)”, aratã textul legii.
În plus, “la publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioadã de cel putin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice”. Proiectul care prevede majorarea tarifelor pentru asigurarea functionalitãtii din Straja nu a fost supus dezbaterii publice, iar nici pânã la aceastã orã nu se stie dacã acesta a întrunit numãrul de voturi necesar pentru a fi adoptat. Cert este faptul cã cei cinci consilieri ai PNL s-au opus unora dintre modificãri, iar 6 consilieri locali au fost absenti, din totalul celor 19. Potrivit primarului municipiului Lupeni, Lucian Resmeritã, hotãrârea de consiliu avea nevoie de 2/3 din voturi ca sã treacã, iar din calculele simple, hotãrârea nu a întrunit numãrul necesar de voturi.
Monika BACIU