Sala cinematografului din Petrosani este aproape amenajatã. Au sosit scaunele si acum totul pare pregãtit pentru rularea filmelor 3D.  Totusi, primarul municipiului Petrosani spune cã mai sunt necesare câteva lucrãri si abia apoi vom putea merge la film în aceastã salã. Asta, pentru cã ecranul încã nu poate fi montat, pânã ce temperatura în salã nu este optimã. Si totul depinde acum de racordarea la sistemul de alimentare cu gaz.
„Suntem pe ultima sutã de metri. Urmeazã ca sãptãmâna viitoare sã bransãm clãdirea la reteaua de gaz, asa încât sã putem sã si încãlzim sala, pentru cã altfel nu putem sã montãm ecranul. Dupã aceea, reprezentantii de la Compania Nationalã de Investitii spun cã vor veni sã facã receptia. Sperãm ca la sfârsitul acestei luni sã receptionãm si apoi sã ne predea nouã obiectivul, ca sã rulãm filme în aceastã salã”, a declarat, la ultima vizitã în sala de spectacol, acolo unde au fost deja montate scaunele, Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani.
În 12 iulie 2016 s-a dat ordinul de începere a lucrãrilor de cãtre Compania Nationalã de Învestitii, în urma efectuãrii proiectului si a avizãrii tehnice la Bucuresti. Primãria Petrosani suportã, din bugetul local, aproximativ 200 de mii de lei, care presupun: utilitãtile, instalatia de gaz metan si alimentarea cu energie electricã, cu apã si canalizarea.   Investitia a costat în jur de 3 milioane de lei si noul cinematograf  se  deschide în  vechea locatie a unui cinematograf, ce a  dispãrut dupã Revolutie.
Pânã atunci, în Valea Jiului au functionat opt cinematografe si numai la Petrosani existau trei, amplasate douã în centrul municipiului  si unul în Cartierul Aeroport. Acum, dupã Vulcan, va fi unul si la Petrosani, în locul în care a functionat cândva Cinema 7 Noiembrie, iar în plan este unul si la Lupeni.
Diana Mitrache