Municipalitatea de la Petrosani a atribuit, la sfârsitul lunii noiembrie, contractul pentru finalizarea lucrãrilor la grãdinita IG Duca din localitate. Contractul a cãrui valoare este 1,155,253.53 RON fãrã TVA a fost câstigat de firma BRT TRUST SRL.
“Se continuã lucrãrile la o constructie existentã care la acest moment are parter si un etaj, cu suprafata construitã de 806,70 mp, cu înãltimea maximã de 7,20 m de la nivelul terenului. Constructia de forma poligonalã în plan se încadreazã într-un dreptunghi cu laturile de 21,65 m x 45,70 m, cu douã decrosuri de 10,10 m x 13,30 m ti 6,80 m x 12,00 m, cu regularitate în plan si pe verticalã. Structura constructiei este alcãtuitã din cadre din beton armat dispuse pe douã directii octogonale, cu stâlpi si grinzi din beton armat monolit, cu deschideri de 2,90 m ÷ 6,20 m si travei 3,40 m ÷ 4,85 m.”, aratã informatiile de pe SEAP.
Contractul are ca obiect “Executie si finalizare lucrãri pentru obiectivul de investitii ”Construire grãdinita cu program normal si prelungit” – continuare lucrãri”.
În prezent construitã în regim de înãltime P+1E este realizatã la rosu, pânã la placa de peste etajul 1, fãrã compartimentãri interioare (lucrãri realizate în urma unui contract anterior).
“Obiectivele lucrãrii constau în realizarea urmãtoarelor lucrãri:  Realizarea acoperisului tip sarpantã, a învelitorii si a termoizolatiei la placa de peste etajul 1; Finalizarea suprastructurii, închiderilor exterioare si a compartimentãrilor interioare; Montarea tâmplãriei; Realizarea finisajelor interioare;  Realizarea finisajelor exterioare;  Realizarea trotuarului de protectie;  Realizarea scãrilor si a rampelor exterioare;  Realizarea amenajãrilor exterioare;  Realizarea instalatiilor electrice, împãmântare, paratrãznet, sanitare, canalizare, termice”, aratã caietul de sarcini.
La licitatie a mai participat o societate comercialã, însã oferta a fost declaratã necâstigãtoare.
Monika BACIU