Tiberiu Iacob Ridzi si-a prezentat activitatea din ultimul an. În cutiile postale au ajuns scrisorile editate în conditii grafice de exceptie, care cuprind lista investitiilor realizare.

Scrisoarea e împãrtitã în mai multe capitole, care urmeazã imediat dupã cuvântul de introducere în care Tiberiu Iacob Ridzi face bilantul unei „reusite împreunã”, asa cum i-a fost si sloganul în campania electoralã.

5_1Astfel, scrisoarea cuprinde capitolele: “Investitii în cadrul domeniului public si privat”, cu strãzi asfaltate, parcãri realizate, borduri si trotuare modernizate, precum si zone verzi reabilitate, apoi „Investitii din fonduri europene si guvernamentale”, iar aici sunt cuprinse investitiile din Centrul Civic si din zona de agrement de la Brãdet, investitiile de la Spital, ori din zona turisticã Parâng.

Apoi, la capitolul 3 sunt incluse investitiile din „Fonduri în domeniul social”, iar aici edilul puncteazã ajutoarele umanitare, portiile de la cantina socialã, actiunea „Ghiozdanul meu” de care au beneficiat toti copiii orasului, sau alte actiuni în care au fost sustinute diferite ONG-uri.

Capitolul 4 este dedicat scolilor si poartã numele „Fonduri pentru modernizarea sistemului de învãtãmânt”, ultimul capitol fiind „Fonduri pentru culturã, culte si sport”, unde, pe lângã activitãtile sportive, sau cele dedicate culturii, sunt puctate si cele 34 de titluri de cetãteni de onoare ce au fost acordate în 2012. (Diana Mitrache)

Stimati cetãteni,

Într-un nou moment de bilant, vin în fata dumneavoastrã cu satisfactia faptului cã, si în anul 2012, am reusit, împreunã, sã realizãm multe din proiectele importante pe care ni le-am propus pentru comunitatea noastrã.

Fie cã a fost vorba despre continuarea sau finalizarea unor proiecte de anvergurã, fie cã a fost vorba despre lucrãri curente, despre rezolvarea unor probleme sociale sau despre activitãti culturale, am abordat toate aceste lucruri, împreunã cu colegii din cadrul Administratiei Publice Locale, ai Consiliului local si cu ajutorul dumneavoastrã, al cetãtenilor, cu maximã responsabilitate. Iar rezultatele nu au întârziat, în mod firesc, sã aparã.

5_2Permiteti-mi sã vã readuc în atentie doar câteva din lucrurile pe care, împreuna, am reusit sã le facem în anul 2012 la Petrosani.

Investitii în cadrul administrãrii domeniului public si privat

l Am realizat lucrãri de reabilitare a strãzilor Viitorului, Saturn, Venus, 9 Mai, Al. Trandafirilor, St. O. Iosif – partial, în lungime totalã de 5.029 m; l Am amenajat 159 de noi locuri de parcare pe strãzile A. Iancu, Al. Poporului, Al. Trandafirilor, ndependentei, Saturn, Venus si Aviatorilor;

l Am realizat lucrãri de reparatii conducte de alimentare cu apã pe strada Horea; lucrãri de reabilitare si extindere retea distributie apã si canalizare pe strada 1 Decembrie 1918, strada Zorilor – V. Milea, strada Universitãtii, strada G.Nicusor si lucrãri de canalizare menajerã pe str. Micu Klein si Radu Sapcã precum si înlocuirea coloanei de canalizare pe strada Saturn;

l Am achizitionat lucrãri pentru reabilitarea termicã a blocurilor de locuit – contracte în derulare la bl. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 si 20 de pe strada Pãcii si bl. 63 si 92 de pe strada 1 Decembrie 1918; l Am executat lucrãri de reparatii curente exterioare la bl. 42-44, str. Funicularului, lucrãri de reparatii fatade la bl. 9, 11 si 13 str. Saturn, lucrãri de înlocuire a jgheaburilor si burlanelor la bl. 11 si 13 str. Saturn si am reabilitat acoperisul bl. 10 str. Universitãtii; l Am efectuat reparatii capitale la clãdirea fostului Centru Militar; l Am reabilitat Piata Dacia; l Am schimbat conducte de termoficare ce traverseazã str. Aviatorilor, Parângului si Al. Trandafirilor l Am reabilitat si modernizat retele termice de distributie si retele termice secundare în municipiul Petrosani; l Am amenajat o fântânã artezianã si am montat jocuri pentru copii în Centrul Civic;

l Am montat mobilier urban (50 de bãnci si 50 buc. cosuri în Centrul Civic si 150 bãnci în

parcuri) si l-am întretinut pe cel existent; l Am executat lucrãri de reparatii la filigoria din Parcul Pensionarilor si am montat 10 buc. mese de sah din beton;

l Am întretinut zona verde din oras prin cosmetizarea arborilor si a gardului viu, precum si prin plantarea de material dendrologic;

Investitii din fonduri europene si guvernamentale

l Am analizat lucrãrile pe zona pietonalã (Centrul Civic) si în parcurile aferente acestei zone si am reabilitat zona Brãdet în cadrul proiectului „Reabilitare zona pietonalã si parcuri în centrul municipiului Petrosani”; l Am finalizat lucrãrile de reabilitare ale strãzilor Universitãtii, G-ral Vasile Milea, Constructorul, A. Saligny, Zorilor, Closca, Horea, în cadrul proiectului „Reabilitare strãzi zona centralã a municipiului Petrosani” l Am asigurat cresterea calitãtii vietii cetãtenilor prin instalarea sistemului video în cadrul proiectului „Sistem de supraveghere video în zona centralã a municipiului Petrosani”; l Am modernizat strãzile Vlad Tepes, T. Vladimirescu si partial Aradului din zona Colonie, investitia cuprinzând lucrãri de canalizare si asfaltare; l Am început lucrãrile de reabilitare, modernizare si achizitionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgentã Petrosani; l În cadrul proiectului „Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turisticã Parâng” am finalizat pârtiile 2a, 2c+2e, 3b, 3c, în lungime totalã de 7.055 m si am construit bazinul de apã de 5.000 mc în zona Cãsuta din Povesti, precum si statia de pompe aferentã acesteia.

Fonduri în domeniul social

Am acordat în medie 120 portii/lunã la cantina de ajutor social, 999 ajutoare de urgentã si 310 familii au beneficiat de ajutor social pânã la finele

anului 2012; l Am acordat

149 ajutoare pentru încãlzirea locuintei (lemne si cãrbune ) si am preluat 544 de cereri pentru încãlzirea cu energie termicã si gaze naturale; l Am avut în platã, în medie, un numãr de 442 de asistenti personali si însotitori ai persoanelor cu handicap grav; l Am acordat 3.450 de pachete cu rechizite scolare tuturor elevilor din ciclul primar si gimnazial din municipiul nostru, prin programul „Ghiozdanul meu”; l Am alocat fonduri pentru prevenirea marginalizãrii sociale precum si burse sociale; l Am sprijinit asociatiile si organizatiile neguvernamentale care desfãsoarã activitãti de asistentã socialã în folosul comunitãtii dupã cum urmeazã: Asociatia de Voluntariat „Casa Pollicino”, Organizatia Caritas (Centrul de Consiliere si Sprijin Sf. Varvara, Centrul de Îngrijire Medicalã si Asistentã Socialã la Domiciliu, Centrul de zi Maria Stein),

precum si Asociatiei Umanitare si Etnografice „Sf. Varvara”;

l Am sprijinit filiala de Cruce Rosie Petrosani si alte organizatii neguvernamentale care desfãsoarã activitãti în folosul comunitãtii.

Fonduri pentru modernizarea sistemului de învãtãmânt local

l Am executat lucrãri de reparatii curente la Grãdinita nr. 3 Dãrãnesti si la Grãdinita nr. 5; l Am executat ca în fiecare an lucrãri de reparatii curente, lucrãri de igienizare la toate institutiile de învãtãmânt din municipiul Petrosani.

l Am reabilitat sala de sport de la Scoala Gimnazialã nr. 4.

Fonduri pentru culturã, culte si sport

l Am continuat actiunile de promovare a traditiilor locale si am derulat constant diferite evenimente culturale si sportive adresate atât comunitãtii locale, cât si turistilor care au ales ca destinatie de recreere aceastã zonã; l Am organizat cea de-a XI-a editie a Zilelor Municipiului Petrosani, Târgul de Produse Traditionale – editia a II-a, Festivalul Berii – Septemberfest, Festivalul Colindelor – editia a III-a, Revelionul Pensionarilor 2013 cu participarea a peste 1500 de pensionari, precum si Revelionul 2013 în aer liber;

l Am organizat manifestãri dedicate unor zile cu semnificatii deosebite: Ziua Eroilor, Ziua Armatei, Ziua Pompierilor, Ziua Nationalã a României, Ziua Minerului, precum si manifestãri dedicate sãrbãtoririi celor implicati în activitãti de educare si a vârstnicilor; l Am constituit în premierã Forumul „ProUrbis Petrosani, Orasul meu, Casa mea”, sub egida cãruia, alãturi de membrii comunitãtii noastre, am derulat actiuni inedite: „Ziua Familiei”, „Ziua Verde”, „Dialog între generatii”, „Sãnãtatea copiilor nostri”, „Ziua Pro-Parâng”, „Grãdinita de varã”, „Vara prieteniei la Casa Pollicino”; l Am acordat 34 de titluri de „Cetãtean de Onoare”si douã „Medalii ProUrbe”; l Am premiat 46 de familii care au împlinit cel putin 50 de ani de cãsnicie în 2012; l Am finalizat proiectul „Înfrãtire -Voluntariat-Cooperare”, derulând activitãti de promovare a voluntariatului în diferite domenii de activitate, în parteneriat cu orasele înfrãtite Varpalota, Ponte nelle Alpi, Bansko si orasul Wolfsberg; l Am sustinut în continuare bisericile apartinând diferitelor culte religioase si asociatiile sportive.

Gândurile noastre se îndreaptã acum spre ceea ce avem de fãcut în anul 2013. Stiu cã va fi un an greu, dar, cu toate acestea, am convingerea cã vom reusi sã continuãm transformarea în bine a orasului nostru, sã continuãm proiectele pe care le-am început, dar si sã demarãm altele noi. Pentru toate acestea, vã invit sã rãmâneti aceiasi parteneri

de nãdejde, ai mei si ai administratiei locale, inclusiv prin achitarea la timp a

taxelor si impozitelor locale.

Vã multumesc pentru permanentul dumneavostrã suport si interes si vã asigur cã, la rândul meu, voi rãmâne acelasi primar devotat comunitãtii noastre.

Asa sã ne ajute Dumnezeu!

Cu respect,

al dumneavoastrã

Tiberiu Iacob-Ridzi

Primarul municipiului Petrosani