Rectorul Universitãtii Petrosani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, a primit titlul de Doctor Honoris Causa a Institutului International de Management de la Chisinãu.

Universitatea din Petrosani are o colaborare îndelungatã cu institutul de peste Prut, iar pentru acest considerent rectorul institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului a fost desemnat Doctor Honoris Causa.  “În data de 12 mai 2017, în cadrul Sedintei Solemne a Senatului Institutului International de Management  IMI-NOVA, va avea loc decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ., dr. ing. Sorin Mihai RADU, rector al Universitãtii din Petrosani. Evenimentul va avea loc în cadrul celei de-a patra editii a Conferintei Stiintifice Internationale „Performante într-o economie competitivã””, arãta o informare a Institutului International de Management de la Chisinãu.  “Am avut plãcerea si onoarea sã primesc acest onorant titlu la Institutul International de Management din Chisinãu, o universitate unde au studiat actualul presedinte si premier al Moldovei. Este o universitate de prestigiu care are colaborãri cu  universitãti din Europa si nu numai, printre care are un parteneriat si cu Universitatea din Petrosani”, a spus  rectorul Universitãtii Petrosani,  prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai.

Rectorul Universitãtii Petrosani a participat si la un simpozion cu tema “Performante într-o economie competitivã”, ocazie cu care a întãrit idea prin care Universitatea din Petrosani trebuie sã fie un factor coagulant al Vãii Jiului.  “Am participat si la un simpozion “Performante într-o economie competitivã” unde au fost prezentate o serie de lucrãri ale cadrelor didactice de la noi de la Universitate, lucrãri care s-au bucurat de aprecierea audientei de la aceastã conferintã. Lucrãrile au  presupus problematici actuale care vizeazã economia României si institutiile economice, iar în cadrul acestei conferinte am mai avut o masã rotundã la care am participat câtiva membri ai delegatiei vizavi de încadrarea pe piata fortei de muncã a absolventilor de învãtãmânt superior. Eu m-am referit la relatiile cu partenerii sociali si cu angajatorii din judetul Hunedoara, experienta Universitãtii din Petrosani, iar la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa am sustinut o prelegere “Universitatea din Petrosani, pilon al învãtãmântului superior românesc”. Am arãtat si traditia traditia Universitãtii din Petrosani si posibilitãti de relansare si lãrgire a schimburilor de experientã cu universitãtile din Moldova, în particular cu cea de Management din Chisinãu, si cu extinderea universitãtilor din spatiul ex-sovietic în cadrul programului ERASMUS +, de schimburi de studenti si cadre didactice. Noi vrem sã demonstrãm si sã concretizãm faptul cã Universitatea din Petrosani este un pilon al învãtãmântului românesc, în general, si al învãtãmântului hunedorean, în special. Universitatea din Petrosani este si trebuie sã fie un coagulator al eforturilor care au loc în mentinerea unei  populatii pentru o economie durabilã în Valea Jiului si în judetul Hunedoara”,  a mai spus sursa citatã.

Monika BACIU