Colegiul Economic Hermes din Petrosani a fost declarat, din nou, “Scoalã Europeanã”. La nivelul Ministerului Educatiei Nationale a avut loc un concurs de proiecte pentru stabilirea scolilor europene.

Scolile Europene au fost înfiintate în 1953, cu scopul asigurãrii educatiei în limba maternã a copiilor personalului angajat în institutiile comunitare. Cadrul  normativ al functionãrii acestor institutii de învãtãmânt public,  constituite ca sistem  educational, este asigurat de o legislatie  internationalã, asumatã de statele comunitare, fundamentatã pe Conventia privind definirea Statutului Scolii Europene, semnatã la Luxemburg la  17 august 1994,  si pe Regulamentul Scolilor  Europene. Colegiul Economic Hermes din Petrosani îsi mentine astfel titlul de “Scoalã Europeanã”.

“Misiunea Colegiului Economic ,,Hermes” din Petrosani, este sã asigure elevilor, prin calitatea demersului didactic, dobândirea de abilitãti si competente specifice domeniilor de pregãtire economic, comert,  turism si alimentatie, sã promoveze oportunitãti egale de educatie si instruire, punând accent pe valori ca: responsabilitate, demnitate, tolerantã, încredere, onestitate, inteligentã socialã, implicare personalã, forta echipei”, aratã descrierea de pe pagina oficialã a institutiei de învãtãmânt.  63 de unitãti de învãtãmânt din întreaga tarã au câstigat  competitia lansatã de Ministerul Educatiei, douã fiind din judetul Hunedoara. este vorba de Colegiul Economic Hermes Petrosani si Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva.

Monika BACIU