Universitatea din Petrosani a devenit centru de abilitare a viitorilor conducãtori de doctorat. O diplomã de doctor nu este suficientã pentru a conduce scoala doctoralã. Astfel, mai multe cadre universitare din tarã au ales Universitatea din Petrosani pentru a se abilita.

“A fost o tezã de abilitare acum douã sãptãmâni pe Ingineria Sistemelor. A fost prima tezã care s-a tinut la noi cu un cadru didactic din afara universitãtii cu o comisie de abilitare din tarã. Acum s-a abilitat o doamnã de la Târgu Mures pe Inginerie si management cu o comisie din afara centrului nostru. Comisiile se numesc de cãtre CNATCU. Cei care vor sã se abiliteze îsi depun la care centru vor sã se abiliteze. În 2014 eu am fost primul care m-am dus în altã parte. În acel moment, la noi erau doar doi conducãtori de doctorat, Radu Sorin si Marin Nan. Pânã în 2014 nimeni de la Petrosani nu îsi luase conducerea de doctorat, iar eu în 2014 m-am dus la Cluj, pentru cã trebuie sã fie un centru care sã aibã scoalã doctoralã acreditatã în domeniul respectiv si atunci erau doar 5 în România, dupã acea s-a dus doamna Ionicã la Cluj în 2014 si apoi în 2016 l-am adus pe domnul Moldovan de la Târgu Mures si am fãcut trei conducãtori pe domeniu si am creat o nouã scoalã doctoralã Inginerie si Management”, a spus prof. Eduard Edelhauser, prorectorul Universitãtii din Petrosani.  Dupã legislatia din 2011, în vigoare si în prezent, tezele de abilitare sunt peste tezele de doctorat. Cei care se abiliteazã conduc doctorate, dar pânã în 2011 nu a fost conceptul acesta. Astfel, cine se abiliteazã devine conducãtor de doctorat.  “În total avem 15 conducãtori de  doctorat în 5 domenii – fata de 2 în anul 2014. Avem încã 15 conducãtorii de doctorat care au împlinit vârsta de pensionare, dar sprijinã scoala doctoralã având fiecare între 1 – 8 doctoranzi în coordonare, în total activând circa 140 de doctoranzi în scoala doctorala a UPET”, a mai subliniat sursa citatã. Universitatea din Petrosani este astfel, un centru universitar important la nivel national.

Monika BACIU