I NSEMEX Petroșani a avut în acest an o serie de achiziții de diferite echipamente. Mai multe laboratoare au fost dotate cu aparatură specific. Achizițiile s-au realizat în baza programului nucleu EXTOX 2.

”Programul nucleu EXTOX 2 susține
dezvoltarea economiei româneşti, în condiţiile asigurării unui nivel adecvat de securitate şi sănătate în muncă, de protejare a
mediului înconjurător, având la bază cercetări tehnico-științifice cu aplicarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii, care contribuie la dobândirea de noi cunoștiințe necesare evaluării, prevenirii şi diminuării riscurilor
industriale sau chiar domestice. În activităţile industriale desfăşurate în atmosfere explozive şi/sau toxice din subteran/suprafaţă, datorită riscurilor specifice, pot apărea accidente care să genereze efecte negative în plan uman, material,
afectând societatea civilă şi mediul”, arată INSEMEX.
Programul EXTOX 2 prezintă un grad ridicat de complexitate, caracterizat prin diversitatea şi importanţa factorilor implicaţi în starea de securitate şi sănătate ocupaţională din activităţile industriale, precum şi studierea influenţei acestora asupra mediului.
Programul nucleu oferă autorităților statului,
implicate în elucidarea cauzelor producerii unor evenimente de tip expozie/incendiu, dezvoltarea infrastructurii CDI, a procedurilor specifice, a instrumentelor necesare efectuării expertizelor tehnice și a rapoartelor de constatare tehnico-științifice, bazate pe un sistem de calitate implementat, recunoscut la nivel național și mondial.
Obiectivele programului le constituie dezvoltarea capacității de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a mediului înconjurător afectat de procese tehnologice industrial, îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate în muncă specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice.
”Obiectivele programului EXTOX 2 și proiectele subsecvente contribuie direct la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul specific de activitate al INCD INSEMEX, la perfecţionarea procedurilor, tehnicilor, metodelor şi tehnologiilor pentru securitatea industrială, protecţia la explozie, protejarea omului şi a mediului, la implementarea unui sistem de management responsabil pentru riscurile specifice din aplicaţiile industriale cu medii potenţial explozive şi/sau toxice şi, de asemenea, pentru managementul activităţilor antropice care pot genera accidente care afectează securitatea societăţii civile„, mai arată INSEMEX.
Monika BACIU