C J Hunedoara a scos la licitație contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competentă a Judeţului Hunedoara. Valoarea contractului este 144.377.892 de lei. Ofertele se pot depune până în data de 14 decembrie.
„Obiectul prezentului contract îl constituie
delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator/Operatori cu privire la prestarea
propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-
teritoriala a Judeţului Hunedoara, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. Serviciul cuprinde un număr de 78 de trasee structurate pe 7 grupe”, arată documentul.
Serviciile de transport public judeţean de
persoane prin curse
regulate fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul judeţului, sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice județene, în scopul asigurării serviciilor de transport judeţean
publice de persoane. Serviciul de transport public judeţean trebuie
să asigure cerinţele de deplasare a cetăţenilor în interiorul judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă.
În cadrul contractului a fost stabilit programul de transport pentru perioada 2022-2028, dar și stațiile de îmbarcare și debarcare.
Monika BACIU