I nspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunță că are loc preluarea dosarelor pentru
concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2023.

Dosarele se depun după următorul program: marți, 23.05.2023,
între orele 9.00 – 18.00, zonele: Deva, Valea Jiului, Hațeg, Hunedoara, Călan;
miercuri, 24.05.2023, între orele 9.00 – 14.00, zonele: Orăștie. Simeria, Ilia, Brad
”Dosarele vor fi însoțite de adresă de înaintare din partea unității de învățământ care va conține numărul dosarelor predate, numele și prenumele candidaților, categoria de personal/disciplina”, arată ISJ Hunedoara.
În România, gradatiile de merit pentru profesori sunt definite de Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și desfășurarea activității didactice.
Calendarul și criteriile pentru acordarea gradației de merit 2023 au fost aprobate prin ordin al ministrului Educației. Este vorba despre ordinul nr. 4112 din 28.04.2023. Concret, profesorii, directorii și personalul didactic
auxiliar care vor să ia gradația de merit, pentru o perioadă de 5 ani,
vor depune dosarele la secretariatele școlilor în perioada 12-22 mai,
conform calendarului aprobat.
Potrivit metodologiei, gradaţia de merit se acordă prin
concurs și reprezintă o creștere cu 25% a
salariului de bază deţinut, conform legii.
Monika BACIU