În inima Munților Carpați, pe râul Jiul de Vest, se află o bijuterie de inginerie hidrotehnică – Priza de Apă „Buta”. Această construcție masivă, gestionată de SHI Petroșani Apele Române Jiu, servește ca o sursă vitală de apă pentru comunitățile din Valea Jiului și ca un element esențial al infrastructurii hidrotehnice a regiunii.

Captând apa de pe râul Jiul de Vest și redirec-ționând-o către acumularea Valea de Pești, Priza de Apă „Buta” oferă un flux
constant de apă potabilă pentru populație și susține nevoile industriale ale localităților înconjurătoare. Cu un debit suplimentar de aproximativ 450 de litri pe secundă, această priză joacă un rol crucial în asigurarea necesităților de apă într-o regiune în continuă
dezvoltare.
“Captarea constă dintr-un prag de 34,4 m lungime şi 2 m înalţime peste cota talvegului, care barează albia Jiului, realizând o retenţie permanentă în faţa prizei. Debitele sunt conduse în acumularea Valea de Peşti printr-o conductă de aducţiune din tuburi PREMO şi metal cu  = 1000 mm, în lungime de L=6.700 ml. Traseul conductei urmareşte traseul drumului forestier, între amplasamentul captării şi localitatea Câmpu lui Neag şi parţial traseul drumului naţional DN 66 A în intravilanul localităţii. În aval de localitatea Câmpu lui Neag aducţiunea este deviată spre sud pentru a pătrunde în traseul drumului forestier.Prin realizarea prizei de apă s-a asigurat un plus de debit de circa 450 l/ sec. apă potabilă pentru populaţie şi industriile racordate la reţea pentru localităţile din Valea Jiului. Proiectul de execuţie al captării a fost realizat în anul 1981”, arată cei de la Apele Române Jiu.
Monika BACIU