P rimăria Municipiului Lupeni elaborează un proiect important pentru comunitatea locală, respectiv Proiectul de hotărâre nr. 30/2024 privind aprobarea Planului de Acțiune Locală pentru anul 2024.

Acest plan vine în
conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027.
Potrivit autorităților locale, incluziunea
socio-economică a cetățenilor de etnie romă este esențială pentru asigurarea justiției și protecției sociale, dar și
pentru a exploata și dezvolta potențialul uman specific al acestei comunități. Planul de acțiune locală se bazează pe principii precum integrarea, caracterul integrat și adaptat al măsurilor, precum și
colaborarea strânsă cu
societatea civilă pe parcursul implementării și monitorizării strategiei.
Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre detaliază măsurile propuse pentru integrarea membrilor comunităților de romi și reducerea excluziunii sociale, având ca obiectiv principal sprijinirea acestora în depășirea situațiilor de
vulnerabilitate.
Oficialii municipalității încurajează cetățenii să
contribuie la acest proiect, oferind posibilitatea de a trimite propuneri, sugestii și recomandări până la data de 05.03.2024, ora 10:00. Acestea pot fi transmise la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, prin fax sau în
format electronic, conform informațiilor oficiale furnizate de autoritățile locale.
Monika BACIU