INSEMEX Petroșani continuă să investească în dotarea și modernizarea laboratoarelor din dotare. De această dată, institutul de cercetare achiziționează un „Spectrometru UV-VIS cu accesorii”. 134.000 de lei este valoarea contractului de achiziție, sursa de finanțare provenind din Program Nucleu EXTOX 2.
”Spectrometru UV-VIS cu accesorii, va fi achizitionat pentru analize substanțe/compuși organici în a căror structură există legături multiple în conjugare (compuși nesaturați și aromatici) dar si pentru dezvoltarea infrastructurii de laborator, cu rezultate în extinderea domeniului de activitate şi creşterea nivelului de performanţă în laboratoarele de cercetare în INCD-INSEMEX, precum și lărgirea ofertei de servicii de calitate în relaţiile cu terţii. Autoritatea contractanta va achizitiona acest echipament pentru realizarea de beneficii în activitatea ştiinţifică. Prin achizitionarea acestui produs va creste calitatea activitatii de cercetare in cadrul laboratorului, prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de laborator, cu rezultate în extinderea domeniului de activitate şi creşterea nivelului de performanţă în laboratoarele de cercetare în INCD-INSEMEX, cu lărgirea ofertei de servicii de calitate în relaţiile cu terţii”, arată documentul. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCE­TARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATEA MINERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA – INSEMEX Petroșani își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate.
Laboratorul de Analize Fizico-Chimice este unul dintre aceste laboratoare . Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific optim pentru a asigura obţinerea unor rezultate valide: aparate şi echipamente de înaltă performanţă, reactivi de calitate, metode de asigurare a calităţii rezultatelor, personal calificat. Activităţile laboratorului se desfăşoară în baza contractelor directe cu agenţii economici și a parteneriatelor de cercetare în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale. Scopul principal al laboratorului este acela de a efectua Analize fizico-chimice factorilor de mediu, combustibili lichizi și solizi, substanțe minerale, deșeuri, îngrășăminte chimice, explozivi de uz civil, substanțe și preparate chimice periculoase, cat si de a determinarea noxelor profesionale chimice (gaze şi vapori) la locurile de muncă.

Monika BACIU