Mina Petrila, generatoare de cheltuieli pentru SNIMVJ

Închisã din anul 2015, mina Petrila încã este generatoare de cheltuieli pentru Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului. Între 289.440 si 479.520 de lei va plãti Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului pentru paza minei Petrila.
Este vorba de un contract care prevede paza valorilor si a bunurilor fostei unitãti miniere.  Paza va fi asiguratã de cãtre societãti specializate în serviciul de pazã si protectie, în perioada 20.08.2019 – 31.12.2019 respectiv (134 zile), în regim de permanentã, 24/24 h, pentru 5 posturi de pazã permanente (înarmate cu armã neletalã) conform- Anexa la referat. S.N.I.M.V.J. S.A. opteazã pentru prelungirea duratei contractului si suplimentarea cantitãtii de servicii contractate pentru primele 3 luni, ale anului 2020 în conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceastã destinatie. Potrivit SNIMVJ,  societãtile de pazã vor detine si prezenta Licenta de functionare eliberatã de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române cu Avizul  prealabil al Serviciului Român de Informatii pentru serviciile care fac obiectul prezentei achizitii (copie), valabilã la data depunerii ofertei. În toamna anului 2015, exploatarea de huilã de la Petrila a fost închisã, iar perimetrul se aflã acum în lucrãri de ecologizare. Programul de ecologizare prevedea demolarea tuturor  constructiilor de pe fostul perimetru minier. Au scãpat clãdirile monument istoric. Neîntretinute însã, s-au degradat de la o iarnã la alta.
La nivelul Ministerelor Energiei si Culturii se lucreazã acum la un proiect prin care activele salvate ale minei sã poatã fi scoase la vânzare. Clãdirile si terenurile aferente au fost evaluate la putin peste 2 milioane de lei.
Cosmin BACIU