Invatamant

Mediul on-line a permis ,,prezenţa Universităţii din Petroşani” în mijlocul antreprenorilor, studenţilor şi elevilor de la Horezu – Vâlcea

Printre procupările cadrelor didactice de la Universitatea din Petroşani se înscrie şi creşterea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor, materializate actualmente prin implementarea Proiectului POCU/379/6/21/125144 ,,EU – ANTREPRENOR – creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă prin inovare antreprenorială”, ce este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, OS.6.7, 6.9, 6.10, care se va derula pe perioda 27 mai 2019 – 27 mai 2021.
Activităţile acestui proiect au fost reluate, dar în noile condiţii impuse de pandemia cu Covid 19, de respectare a distanţării sociale, derulându-se prin intermediul platformei ZOOM.
Astfel, săptămâna trecută au fost derulate on-line la Horezu _Vâlcea, următoarele activităţi:
– Schimb de experienţă şi Atelier antreprenorial, la care au participat studenţii de la programul de studiu Electromecanică înmatriculaţi la Centrul de la Horezu al Universităţii din Petroşani şi Contabilitate şi informatică de gestiune de la Petroşani, cadrele didactice implicate în proiect şi antreprenorul invitat, dl. Pavelescu Gabriel, patronul firmei Normandia Service SRL din Horezu – Vâlcea, care ne-a prezentat afacerea sa de succes în domeniul transportului auto, demarată în urmă cu 23 de ani. În cadrul atelierelor antreprenoriale ideile de afaceri prezentate de către studenţi s-au dovedit a fi ingenioase şi orientate spre domenii care asigură o perspectivă reală de punere în practică şi de dezvoltare pe măsura competenţelor şi experienţei antreprenoriale dobândite.
– Caravană antreprenorială derulată în baza parteneriatului încheiat cu Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu, la care au participat elevii acestui liceu, un cadru didactic al liceului, un antreprenor invitat dl. Cristian Dobre, administrator al S.C. CRISALDO IMPEX S.R.L. Petroşani, cadrele didactice implicate în acest proiect şi studenţi ai Universităţii din Petroşani. În cadrul acestei activităţi a fost prezentată elevilor prin intermediul unor clipuri, oferta educaţională a Universităţii, baza materială a acestia şi Programul Erasmus+. Din informaţiile primite elevii  s-au dovedit a fi interesaţi de facultăţile şi specializările Universităţii din Petroşani, ca potenţiali candidaţi la admitere în acest an universitar sau în cei care vor urma, aspect care va conduce către creşterea ratei de acces a absolvenţilor de liceu în învăţământul universitar.
Experienţa acestor activităţi derulate on-line a fost una interesantă, agreabilă, cu discuţii necesare şi oportune atât din partea studenţilor, cadrelor didactice şi antreprenorilor invitaţi, care au împărtăşit opinii din vasta lor experienţă antreprenorială, dând curaj studenţilor de la programele de studii implicate în proiect, în iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri, pe baza vastelor competenţe antreprenoriale dobândite la cursuri şi alte activităţi implementate în diverse proiecte.
Expert evaluare inovare şi parteneriat,
Conf. univ. dr. ec. Ciurea Maria