A dministrația locală de la Lupeni are în vedere extinderea canalizării într-un demers important pentru îmbunătățirea
infrastructurii de alimentare cu apă și gestionarea eficientă a resurselor.

Conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Lupeni intenționează să solicite aviz de gospodărire a apelor de la A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Jiu pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de extindere a canalizării
menajere.
Această investiție este parte a unui proiect mai amplu de modernizare a infrastructurii, inclusiv a sistemelor de
alimentare cu apă și de canalizare, în Municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Obiectivul este de a extinde rețeaua de canalizare pentru a acoperi mai multe zone din oraș, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor și la
protejarea mediului înconjurător.
Prin intermediul acestui proiect, se urmărește
implementarea unor soluții moderne și durabile pentru gestionarea eficientă a apelor uzate, inclusiv construirea de stații de pompare a apelor uzate, în conformitate cu standardele de mediu și sănătate publică. Finanțat prin programul național de investiții Anghel Saligny, acest proiect reprezintă un pas important în direcția asigurării unui mediu mai curat și a unei infrastructuri mai fiabile pentru comunitatea din Lupeni.
Primăria Municipiului Lupeni este determinată să ducă la bun sfârșit acest proiect în conformitate cu legislația în vigoare și să contribuie astfel la creșterea calității vieții locuitorilor săi. Extinderea rețelei de canalizare este un pas esențial în direcția unui oraș modern și sustenabil, iar administrația locală își asumă responsabilitatea de a realiza acest obiectiv într-un mod eficient și transparent, având în vedere beneficiile pe termen lung pentru comunitate.
Monika BACIU