Consiliul Local Lupeni a adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Extinderea și moderni­zarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Lupeni prin achiziția și amplasarea de centre de colectare prin aport voluntar”. Această inițiativă urmărește să revoluționeze gestionarea deșeurilor în oraș, punând accentul pe colectarea separată și implicarea activă a comunității.
Prin acest proiect,
municipalitatea din Lupeni își propune să achiziționeze și să amplaseze centre de colectare prin aport voluntar în diferite zone cheie ale municipiului. Aceste centre de aport voluntar vor facilita procesul de colectare separată a deșeurilor, oferind locuitorilor un mediu convenabil și accesibil pentru a arunca diferite tipuri de
materiale reciclabile, precum hârtie, plastic, sticlă și metal.
Prin intermediul acestor centre
moderne și funcționale, se dorește
încurajarea și facilitarea unei atitudini mai responsabile față de mediu și
gestionarea eficientă a resurselor.
„Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reprezintă un pas esențial în direcția creării unei comunități mai durabile și mai curate. Prin aceste centre de aport voluntar, ne propunem să educăm și să implicăm locuitorii în procesul de reciclare și să reducem impactul negativ al deșeurilor asupra mediului înconjurător”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.
Implementarea acestui proiect va aduce numeroase beneficii pentru comunitatea locală, inclusiv reducerea cantității de deșeuri trimise la depozitare și, implicit, prelungirea duratei de viață a depozitului de deșeuri. De asemenea, va contribui la conservarea resurselor naturale și la diminuarea poluării mediului.
Monika BACIU