LUCIAN RESMERITÃ: Dragi CETÃTENI,

NU TREBUIE SÃ INTRÃM ÎN PANICÃ, însã este necesar ca aceastã problemã sã fie tratatã cu seriozitate si responsabilitate de cãtre noi toti!
IMPORTANT !!!
– ROG cetãtenii de bunã credintã, care au cunostintã despre persoane venite din zonele  afectate de COVID – 19, sã contacteze una din urmãtoarele institutii: Politia Municipiului Lupeni   –   tel.   0254560334,   Directia   de   Sãnãtate   Publicã   a   Judetului   Hunedoara   –   tel. 0254225242, Politia Localã a Municipiului Lupeni – tel. 0760240497, sau Jandarmeria Lupeni – tel. 0254560130.
Astãzi, 11.03.2020, ca urmare a evolutiei îngrijorãtoare a rãspândirii virusului COVID – 19 în Valea Jiului, s-a întrunit  Comitetul Local pentru Situatii de Urgentã al Municipiului Lupeni.
Deciziile luate în cadrul  Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã al Municipiului Lupeni au ca scop prevenirea rãspândirii COVID – 19 si acestea sunt:
– Suspendarea  cursurilor la grãdinitele cu program normal, program sãptãmânal, scolile si liceele din Municipiul Lupeni;
– Suspendarea activitãtilor la Palatul Cultural Minerul din Lupeni;
– Suspendarea manifestãrilor publice pe teritoriul Municipiului Lupeni;
– Suspendarea  competitiilor sportive si  antrenamentelor  pe teritoriul Municipiului Lupeni;
– Suspendarea activitãtii Târgului Sãptãmânal din Municipiul Lupeni;
–  Suspendarea audientelor si a activitãtii comisiei de locuinte din cadrul Primãriei Municipiului Lupeni;
– INTERZICEREA accesului vizitatorilor si a apartinãtorilor în Spitalul Municipal Lupeni,  Cãminul pentru Persoane Vârstnice Lupeni  si la sediul serviciilor sociale de tip rezidential (centre de plasament);
– Luarea unor mãsuri suplimentare de dezinfectie   si curãtenie în clãdirile publice.
Aceste decizii intrã în vigoare si vor fi aplicate în perioada 11.03-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii acestei durate. Pe parcurs, în functie de evolutia situatiei epidemiologice se va interveni cu alte mãsuri  si decizii.
Primarul municipiului Lupeni, Lucian RESMERITÃ