Deces

Ne exprimăm regretul profund pentru trecerea în nefiinţă a dr.ing. Ladislau KOVACS, un profesionist remarcabil, un fost coleg deosebit, și suntem alături de colegul nostru dr.ing. Marius KOVACS, la ceas…

ANUNȚ PUBLIC

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu „REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – JUDEȚUL HUNEDOARA” CONSILIULUI JUDEȚEAN…

ANUNȚ PUBLIC

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA face cunoscută publicului intenția de elaborare a PLANULUI URBANISTIC PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE – ZONA MINA PETRILA, generat de imobilele (terenuri și construcții) situate în județul Hunedoara,…

Anunț licitație

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Lupeni, strada Revoluţiei, numărul…

Anunț public

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Județul Hunedoara anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul COMPLETAREA ȘI DEZVOLTAREA…

Anunț public

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Modernizare DJ 668A:…

Anunț public

Primăria Municipiului Vulcan anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul…

Anunț public

Primăria municipiului Lupeni anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul…

Anunt

• Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Lupeni, strada Revoluţiei, numărul…

Anunt

• Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Lupeni, strada Revoluţiei, numărul…