C onsiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a emis o decizie referitoare la contestațiile înregistrate în legătură cu procedura de atribuire a unui contract sectorial pentru servicii de pază neînarmată a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sediul executiv și sucursalele din cadrul Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA.

Contestațiile au fost depuse de către AMBASADOR GROUP SECURITY SRL, în calitate de lider al Asocierii AMBASADOR GROUP SECURITY SRL – AXIS SECURITY SRL, împotriva procedurii și deciziilor luate de către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA. Aceste contestații au fost depuse în contextul unei licitații deschise pentru atribuirea contractului, iar
deciziile au fost emise în urma evaluării ofertelor, inclusiv a ofertei depuse de către GIP EST SRL.
În urma analizei, Consiliul a decis să respingă două dintre contestații și să admită cea de-a treia contestație. Astfel, decizia a fost favorabilă AMBASADOR GROUP SECURITY SRL în ceea ce privește anularea raportului procedurii și a altor acte asociate, și a obligat entitatea contractantă să continue procedura de atribuire în conformitate cu documentația de atribuire și legislația
în vigoare.
Această decizie are consecințe
importante pentru toate părțile
implicate în procedura de atribuire a contractului sectorial și va influența modul în care se va desfășura continuarea acestei proceduri.
Monika BACIU