Luni, 17 februarie 2020, la Casa de Culturã ”Ladislau Schmitd”, primãria orasului Petrila a facilitat întâlnirea de lucru a reprezentantilor companiei PricewaterhouseCoopers (PwC) cu oameni de  afaceri din Valea Jiului.
PwC este consultantul selectat de Comisia Europeanã pentru a elabora Strategia de dezvoltare a Vãii Jiului, iar aceasta a fost a doua întâlnire a echipei de proiect cu membrii comunitãtii de afaceri din regiune. Având în vedere cã proiectul se aflã în etapa de identificare a dificultãtilor si oportunitãtilor (ex. politice, economice, sociale,  tehnologice, legislative si de mediu), punctele de pe  agenda întâlnirii au fost:
– prezentarea, de cãtre echipa PwC, a obiectivelor Proiectului si a etapelor acestuia;
– întelegerea punctelor de vedere ale comunitãtii cu privire la dificultãtile,
– oportunitãtile si  prioritãtile de dezvoltare ale Vãii Jiului în urmãtorii 10 ani, în contextul reducerii activitãtilor din minerit si a celor industriale mari consumatoare de energie si/sau poluante.
Întâlnirea de luni de la Petrila face parte dintr-o serie de astfel de reuniuni si  dezbateri la care au luat parte, respectiv vor lua parte, membrii administratiilor locale si judetene, mediul de afaceri, exponentii ariei miniere, ONG-urile, reprezentantii cultelor  religioase etc. Astfel, echipa PwC analizeazã dinamica acestei zone, posibilitãtile sale si dorintele locuitorilor pentru ca recomandãrile acesteia sã fie cât mai realiste.

Oamenii de afaceri au identificat ca dificultate majorã actualul procent de cofinantare de pânã la 45% pentru IMM-uri cauzat de apartenenta Vãii Jiului la Regiunea Vest. Oportunitatea, în acest  caz, ar putea fi sustinerea intereselor noastre de  cãtre europarlamentarii si parlamentarii din Hunedoara. Pentru aceasta, cu totii trebuie sã reusim sã le atragem atentia asupra acestei nevoi a zonei. În urma discutiei a reiesit faptul cã o altã dificultate cu care se confruntã comunitatea de afaceri este lipsa fortei de muncã calificatã.  Dintre principalele  oportunitãti identificate, mentionãm:
– crearea unor proiecte integrate de turism;
– dezvoltarea (înfiintarea) unor asociatii în scopul comercializãrii cãtre turisti a unor produse naturale cu brand local
– înfiintarea de capacitãti pentru prelucrarea produselor provenite de la producãtori locali (lapte, carne, lânã);
– interconectarea fizicã a Vãii Jiului, în special prin reabilitarea / modernizarea drumurilor judetene:
– Turistic: DN 7A (Petrila – Judetul Vâlcea), DN 66A (Uricani – Herculane);
– Infrastucturã: DN 66 (E79) Petrosani – Simeria, Petrosani – Tg Jiu;
– posibilitatea calificãrii la locul de muncã finantatã, urmatã de o perioadã contractualã minimã;- valorificarea superioarã la nivel local a resurselor naturale;
– Oportunitãti de dezvoltare a unor activitãti economice cu specific în industria lemnului, astfel ca masa lemnoasã exploatatã sã nu mai plece din zonã în forma ei brutã, ci aceasta sã fie utilizatã în productie pe plan local.
La întâlnire au participat în jur de 25 de agenti economici, care si-au exprimat punctul de vedere vizavi de strategia de dezvoltare a Vãii Jiului. Rãmân deschise  propunerile venite de la agentii economici din orasul Petrila si Valea Jiului, acestea putând fi trimise în format electronic pe adresa de email: primaria.petrila2008 @yahoo.com