Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Hunedoara (CPECA) Hunedoara, structura teritorialã a Agentiei Nationale Antidrog, implementeazã în anul scolar 2019-2020 proiectul national ”Cum sã crestem sãnãtosi”, proiect ce se adreseazã elevilor din învãtãmântul prescolar din judetul Hunedoara.
În ziua de 12 februarie a.c., specialistii CPECA Hunedoara au sustinut al doilea curs de formare a cadrelor didactice din judetul Hunedoara, care vor implementa proiectul în acest an scolar la grupele mari de elevi. La sesiunea de formare au participat 33 cadre didactice si consilieri scolari din unitãtile de învãtãmânt prescolar de la nivelul judetului.
Proiectul ”Cum sã crestem sãnãtosi” are ca obiectiv formarea de deprinderi de viatã sãnãtoasã în rândul copiilor de vârstã prescolarã, punând accent pe importanta adoptãrii unui stil de viatã sãnãtos (alimentatie, igienã, miscare), a comportamentelor sãnãtoase (fãrã fum de tigarã, alcool si medicamente fãrã prescriptie medicalã) si a modalitãtilor adecvate de rezolvare a conflictelor fãrã  violentã si de luare a deciziilor.
Activitãtile sunt concepute în concordantã cu nivelul de dezvoltare socio-emotionalã al copiilor de vârstã prescolarã si scolarã micã, astfel încât sã fie atractive si usor de înteles. Copiii vor învãta, prin  intermediul a douã personaje Fifi si Bondãrel, prin joc si activitãti practice (desenat, decupat, scenete etc.), care sunt comportamentele care îi ajutã sã se dezvolte sãnãtos si cum sã se fereascã de lucrurile periculoase.
În prezent proiectul deja se deruleazã în institutiile de învãtãmânt prescolar, 10 grupe de copii (190 copii din grupele mari) din grãdinitele din judetul Hunedoara desfãsoarã activitãtile specifice proiectului, prin intermediul specialistilor CPECA si al cadrelor didactice formate.
Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Hunedoara