10_siteCei peste 500 de mineri din Valea Jiului care urmeazã sã fie disponibilizati în cursul acestui an deocamdatã pot sta linistiti. Asta pentru cã încã nu se anuntã concedieri colective în zonã. Cel putin nu în urmãtoarea lunã.

Conform acordului dintre Ministerul Economiei si Comisia Europeanã, în Valea Jiului 501 mineri vor pãrãsi în acest an sistemul. Este vorba de ortacii care îsi desfãsoarã activitatea la subunitãtile miniere din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului.

”Conform legii, angajatorii care concediazã colectiv personal sunt obligati sã ne anunte cu 30 de zile înainte de acordarea pravizului. Pânã în momentul de fatã, în zona Vãii Jiului nu avem niciun anunt de acest gen”, a declarat Iudith Babtan, sef ALOFM Petrosani.

Când aceste concedieri colective vor fi anuntate, atât angajatorul, respectiv Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului cât si cei de la Agentia Localã pentru Ocuparea Fortei de mUncã vor întocmi un plan care are menirea de a veni în ajutorul acestor persoane vizate.

”Dupã ce suntem anuntati de o concediere colectivã avem obligatia sã contactãm angajatorul pentru a face un plan comun de lucru si urmeazã sã oferim servicii de preconcediere personalului care trebuie sã plece”, a mai precizat sursa citatã.

Mai multi angajati primãvara

O datã cu sosirea primãverii, rata somajului este în scãdere. Acest lucru se datoreazã reîncadrãrii pe piata muncii a celor care au lucrat în constructii. De obicei, angajatorii din domeniu îsi reangajeazã vechii colaboratori.

”Avem locuri de muncã. Nu foarte multe, avem locuri de muncã pentru constructori, deci se reangajeazã în special persoanele care au fost în perioada de iarnã în somaj, dar încã nu au apãrut locuri de muncã si pentru ceilalti care ar mai dori sã se angajeze. Avem în confectii si avem si la o firmã de paãz care solicitã agenti de pazã. Dacã bine tin minte este o firmã care a câstigat un contract. Sunt 15 locuri de muncã. În general, din experinta anilor trecuti, primãvara un pic scade rata somajului. Asta în conditiile în care nu vom fi anuntati de concedieri colective la alte societãti”, a mai spus Iudith Babtan.

Cea mai mare ratã a somajului se înregistreazã în lunile de iarnã, atunci când angajatorii în domeniul constructiilor îsi înceteazã activitatea timp de câteva luni.

Monika BACIU