11_siteProiectul referitor la protectia socialã a angajatilor care urmeazã sã fie disponibilizati din companiile de stat a fost republicat pe site-ul Ministerului Economiei.  În urmã cu douã sãptãmâni, acest proiect de Ordonantã de Urgentã a provocat neîntelegeri între premierul Victor Ponta si ministrul economiei, Varujan Vosganian.

În mare, proiectul actual cuprinde aceleasi mãsuri ca cel de acum douã sãptãmâni. Singura diferenta majorã, este cã de data aceasta nu a fost publicatã si anexã cu societãtile la care ar urma sã fie fãcute disponibilizãri, chiar dacã în nota de fundamentare se mentioneazã existenta unei astfel de liste.

“Tinând seama de necesitatea continuãrii procesului de restructurare ti reorganizare, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectãrii reglementãrilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizãrii obiectivelor de restructurare ti reorganizare a unor societãti nationale, companii nationale sau societãti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societãtilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritãtilor administratiei publice locale, care impun luarea unor mãsuri imediate de redresare economico-financiarã care sã conducã la eliminarea pierderilor ti la eficientizarea pe termen lung a activitãtii acestora, se impune luarea unor mãsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare ti reorganizare, pentru protectia socialã a persoanelor concediate”, se aratã în documetele MinisteruluI Economiei.

Reglementarea nu poate fi amânatã din cauza documentelor semnate de Guvern si de Comisia Europeanã.

„Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de întelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeanã din anul 2011-2012, acte prin care Guvernul României s-a obligat sã rezolve deficientele constatate la unele întreprinderi de stat prin mãsuri care sã conducã la restructurarea economico-financiarã a acestora ti la eliminarea pierderilor ti eficientizarea pe termen lung a activitãtii, întrucât reducerea arieratelor cãtre bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de întelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, în considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul general public ti constituie situatii extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã”, se mai aratã în document.

De fapt, chiar aceastã anexa a stârnit dispute în interiorul Guvernului. Anexa cuprindea, în urmã cu douã sãptãmâni, o listã cu 15 societãti care vor avea un program de restructurare în perioada 2013-2018: Complexul energetic Hunedoara, Societatea Nationalã de Închidere Conservare Mine Valea Jiului, Compania Nationalã a Uraniului, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Nationalã a Sãrii, Societatea Nationalã a Huilei, Regia Autonomã pentru Activitãti Nucleare, Minvest,Cuprumin, Bãita SA, Electrocentrale Grup, Electrocentrale Galati, Electrocentrale Bucuresti, Electricã si Transelectrica.

Un motiv invocat de Ministerul Economiei pentru elaborarea acestui proiect este necesitatea continuãrii procesului de restructurare si reorganizare.

“Proiectul afisat pe site-ul Ministerului Economiei nu a fost prezentat Guvernului României si nu este sustinut de acesta”, se arãta într-un comunicat de presã al Guvernului.

Cu o zi în urmã, Victor Ponta afirmase public cã este “ordonanta din 2006 care se prelungeste tot timpul si este bine cã se prelungeste, cã este vorba de niste drepturi ale salariatilor”. Vosganian sustine cã premierul a spus cã nu este de acord cu proiectul, deoarece nu l-a vãzut.

Scopul proiectului de restructurare este unul simplu, potrivit reprezentantilor Ministerului EConomiei.

“Scopul prezentei ordonante de urgentã constã în reorganizarea activitãtii societãtilor comerciale si de asemenea a unui pret competitiv al energiei electrice si termice, care presupune disponibilizarea unui numãr de salariati care vor beneficia de prevederile sale”, se mai aratã în document.

Acum proiectul este semnat de premierul României, Victor Ponta.

Monika BACIU