C onsorțiul pentru Învățământ Dual a fost înființat în județul Hunedoara, în urma semnării , la sediul Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara, a unui contractul de parteneriat între instituții publice, licee, universități și agenți
economici. Aceștia s-au angajat să acționeze corelat și concertat
pentru pregătirea elevilor și studenților în meseriile viitorului, în cadrul învățământului dual.
Învățământul dual este forma de educație care dezvoltă competențe aplicate, combinând teoria cu practica, atât în școli și universități, cât și la agenții economici.
Consorțiul lucrează la crearea unui Campus profesional integrat, liceal și universitar la Simeria, lângă Parcul Dendrologic, pe un teren aflat în proprietatea orașului Simeria.
Consorțiul are în componență Primăria orașului Simeria (lider), Consiliul județean Hunedoara, Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Universitatea din Petroșani, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, SC REVA SA, SC Philips Orăștie SRL, SC Pernat România SA, SC Service Automobile SA, SC Apaprod SA, SC Apaserv Valea Jiului SA, SC Marmosim SRL, SC Antena 1 SRL, și liceele tehnologice din județ, dintre care Liceul Tehnologic Mihai Viteazu din Vulcan, Liceul Tehnologic Retezat Uricani, Liceul Tehnologic Lupeni, Colegiul Economic Hermes Petroșani, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani.
Monika BACIU