Consorțiile universitare pot fi înființate

M inisterul Educației a aprobat, prin ordinul de ministru nr. 6.216 din 09.11.2022, metodologia privind
constituirea consorțiilor pentru învățământ dual.

Documentul reglementează ce este un consorțiu, actorii implicați și ce drepturi și obligații au fiecare dintre cele 4 entități obligatorii care fac parte dintr-un consorțiu: instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate, unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate, unități administrativ-teritoriale (UAT) și operatori economici.
Potrivit metodologiei, aprobată prin Ordinul nr. 6.216/09.11.2022, consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piața muncii și are denumire proprie stabilită de părți, printr-un contract de parteneriat (aprobat, de asemenea, de minister).
Ordinul completează cadrul legislativ necesar atingerii țintelor 471, 472, 473, 474 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit analizei Edupedu.ro, termenul prevăzut de PNRR până la care legislația trebuie să permită realizarea de consorții duale este abia în trimestrul III din anul 2023.
Documentul definește un consorțiu. Acesta este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități:
– instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate
– unități de învățământ
preuniversitar de stat/particular acreditate
– unități administrativ-teritoriale (UAT)
– operatori economici.
Consorțiile pot accesa finanțări din fonduri externe, de la bugetul de stat sau din alte surse, iar operatorii economici trebuie să asigurare pentru elevi și studenți burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice. De asemenea, este obligatorie acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin Contractul de parteneriat (vezi model la finalul articolului), conform prevederilor din document.
Monika BACIU