Noi echipamente pentru Universitatea Petroșani

Universitatea din Petroșani a demarat un contract de peste 1,3 milioane de lei în
vederea achiziționării unor echipamente specifice. Contractul în valoare de 1.347.627 prevede achiziția de dotări (aparatura educationala, echipamente IT, mobilier si software) în cadrul proiectului ”Reabilitarea și dotarea Universității din Petroșani”.

Investițiile în infrastructura învățământului terțiar universitar reprezintă garanția îndeplinirii obiectivelor asumate de România prin participarea și nivelul de calitate a pregătirii populației active cu nivel de pregătire terțiară în concordanță cu cerințele unei economii aflate într-un proces alert de recuperare a decalajelor de dezvoltare față de economiile țărilor UE.
Obiectivul general al contractului îl reprezintă creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele
economice competitive.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în îmbunătățirea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevant pentru nevoile pieței muncii; creșterea eficienței energetice în clădirile în care se desfășoară actul educațional și dezvoltarea capacităților de cercetare-inovare. 13 decembrie este data limită pentru depunerea ofertelor. Contractul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional.
Monika BACIU