Modificări în structura examenului de titularizare

P roba scrisă de la Titularizare 2023, concursul de angajare în învățământ, are loc pe 12 iulie anul viitor, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial. Etapele de
angajare ale concursului național se încheie pe
25 august 2023,
față de 22 august, cum a fost în anul curent.

Calendarul ocupării prin concurs naţional a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar:
În perioada 5-7 iulie 2023 pentru absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023 ai programelor de pregătire psihopedagogică
oferite de departamentele pentru pregătirea
personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare
pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2023-2024.
În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2023 (studiilor medii/postliceale/
universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea
personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/
programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8.00.
Absolvenţii promoţiei 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea
posturilor didactice/
catedrelor declarate vacante/rezervate.
Proba scrisă va avea loc în data de 12 iulie, iar rezultatele inițiale vor fi communicate în date de 18 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 26 iulie.
Repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz, va avea loc începând cu data de 27 iulie.
Monika BACIU